Popis předmětu - AE0B13SPE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0B13SPE Welding and Soldering in Electrotechnics
Role:  Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13113 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Webová stránka:

/education/bk/predmety/12/78/p12781104.html

Anotace:

Předmět se zabývá současnými metodami svařování a pájení kovů, zejména s ohledem na aplikace v elektrotechnickém průmyslu a mikroelektronice. Jsou prezentovány metody svařování plamenem, obloukovému svařování obalovanou elektrodou, WIG, MIG, MAG, laserovému svařování, plasmovému svařování, svařování elektronovým svazkem, odporovému a vf svařování. Zvláštní pozornost je věnována technologii pájení a wire bondingu. Praktická cvičení poskytují základní kurz svařování elektrickým obloukem.

Cíle studia:

Seznámení studentů se současnými metodami svařování, pájení a spojování materiálů v elektrotechnice a mikroelektronice.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, zásady bezpečnosti práce při svařování dle ČSN 050630 a 050610.
2. Metody svařování a pájení. Svařování plamenem.
3. Svařování elektrickým obloukem. Přídavné materiály, svařovací elektrody.
4. Svařování v ochranné atmosféře.Metody MAG, MIG, WIG.
5. Svařovací zdroje pro obloukové svařování.
6. Odporové a vysokofrekvenční svařování.
7. Svařování plazmatem, laserem a elektronovým svazkem.
8. Vady svarových spojů. Mechanické zkoušky svarů.
9. Fyzikální principy pájení. Pájky, pájecí pasty.
10. Metody pájení v elektrotechnice a elektronice. Diagnostika a vady pájených spojů.
11. Ultrasonického svařování v mikroelektronice. Wire-bonding.
12. Lepení. Svařování plastů.
13. Automatizace svařovacích procesů.
14. Exkurze automatizovaného svářecího pracoviště.

Osnovy cvičení:

1. Practical course of arc welding.
2. Labour protection.
3. Square butt weld,carbon steel,thickness 8 mm.
4. Mechanical properties of materials.
5. Square butt weld,carbon steel,thickness 5 mm.
6. Testing of hardness and tenacity.
7. V-butt weld,carbon steel,thickness 8 mm.
8. Study of material structure by microscope.
9. V-weld with revelded root,10 mm.
10. Non-destructive testing of materials.
11. Fillet weld carbon steel.
12. Soldering and welding of nonmetallic materials.
13. Gas-shielded arc welding,aliminium.
14. Final weld 15.

Literatura:

[1] J.Hampl, J. Lipták, J. Sedláček,V.Bouda: Materiály pro elektrotechniku, skripta ČVUT, Praha, 2000
[2] Bouda,V., Mach, P., Hampl, J.: Properties and Processing of Materials. ČVUT 1999
[3] Lancaster, J.: Welding Metallurgy AP - Woodfead Publ.Ltd., 1999
[4] Technologie svařování a zařízení, ZEROSS, Ostrava, 2001

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Klíčová slova:

Svařování, pájení, wire bonding, lepení, spojování.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 15.4.2024 15:51:22, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)