Popis předmětu - AE2B13PEL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE2B13PEL Industrial Electrical Engineering
Role:  Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13113 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Webová stránka:

http://ocw.cvut.cz/moodle/course/enrol.php?id=397

Anotace:

A student will, at first, meet with information about basic types of materials for electrical engineering, their properties, technologies and applications. The next task is focused on the fundamentals, function and service characteristics of transformers, power electronic converters, generators, DC and AC motors and contact electric apparatus. The problems are tested on the mains supply real units. The third part of the course deals with power electrical engineering, with the basic characteristic of a power system in the Czech Rep. and with types, operational modes and environmental impact of different types of power sources.

Cíle studia:

Student se seznámí se základními typy materiálů pro elektrotechnickou výrobu, se základními typy elektrických strojů, přístrojů a pohonů a s základními typy elektráren a rozvodných sítí.

Osnovy přednášek:

1. Conductive, superconductive, insulating and dielectric properties of materials and materials with these properties.
2. Semiconductive and magnetic properties of materials, semiconductors and magnetic materials
3. Nanomaterials, nanotechnology, selected applications. Smart materials, examples, applications.
4. Metalic conductors and cables, lead-free solders, electrically conductive adhesives, soldering, conductive adhesive joining.
5. Fibre and planar optical waveguides. Optical cables. Plastic materials and composites, types, technology, ageing, applications.
6. Fabrication of PN junctions. Thin and thick films, principles, materials, technologies, selected applications.
7. Electric energy sources. Transformers, rectifiers.
8. DC motors with mechanical and electronic commutation.
9. Induction and synchronous motors and generators.
10. Electric apparatus. DC and AC circuits switching.
11. Contemporary state and the strategy of power engineering development. Fundamentals of the power legislation.
12. Structure and operational characteristics of the power system in CR. Systems for transmission and distribution of electric power.
13. Structure and operational characteristics of power plants (thermal, hydroelectric, nuclear, alternative power plant).
14. Operational modes of power sources, their influence on the environment.

Osnovy cvičení:

1. Work safety at laboratory. Presentation of laboratory tasks.
2. Properties of semiconducting Si.
3. Measurement of anizotropy of transformer sheets.
4. Joining of power cables.¨
5. Soft soldering in electrical engineering.
6. Full-wave bridge rectifier at R , RL load.
7. Separately excited DC motor. Permanent magnet brushless DC motor.
8. Induction motor supplied by network and by frequency converter.
9. Contactor circuit control of induction motor
10. Daily load diagram covering.
11. Steady states calculations in the systems.
12. Balance calculations in power plants.
13. Excursion to a power plant.
14. Assessment.

Literatura:

1. Bruce, R. G. et al.: Modern Materials and Manufacturing Processes, Prentice Hall, 2003
2. Brown, W. D.: Advanced Electronic Packaging, IEEE Press, 1998
3. Weedy B. M.: Electric Power System, 1992
4. Stephen, J. C.: Electric machinery fundamentals, Mc. Graw - Hil publishing Co., 1985

Požadavky:

Nezbytnými podmínkami pro udělení zápočtu jsou aktivní účast a plnění úkolů na cvičeních. Student musí získat zápočet před zkouškou. U zkoušky bude vyžadována znalost přednášené látky i látky na cvičení.

Poznámka:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 21.5.2024 17:50:43, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)