Popis předmětu - BE0M13PEK

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE0M13PEK Introduction to Industrial Ecology
Role:  Rozsah výuky:2L+2S
Katedra:13113 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0M13PEK

Anotace:

Humans dominate some the planetary processes and influence them to an extent which may limit their future well-being. Environment is crucial for humans, as it directly influences their health, but also because it influences ecosystem services, which are indispensable for our society. The most advanced methods for assessment of environmental impacts of products and societies are life cycle assessment and input-output analysis, which will be discussed within this course.

Cíle studia:

To make students familiar with regional and global environmental problems and with tools for environmental impact assessment of products.

Osnovy přednášek:

1. Planetary boundaries
2. Global climate change
3. Land use
4. Acidification
5. Ozone
6. Toxicity
7. Life cycle assessment I 8. Life cycle assessment II
9. Ecodesign
10. Energy
11. Food
12. Industry
13. Corporate social responsibility
14. Legislation

Osnovy cvičení:

1. Planetary boundaries
2. Global climate change
3. Land use
4. Acidification
5. Ozone
6. Toxicity
7. Life cycle assessment I 8. Life cycle assessment II
9. Ecodesign
10. Energy
11. Food
12. Industry
13. Corporate social responsibility
14. Legislation

Literatura:

Robert U. Ayres, Leslie Ayres, A Handbook of Industrial Ecology, Edward Elgar Pub., 2002.

Požadavky:

Účast na cvičeních, prezentace vědeckého článku.

Klíčová slova:

Průmyslová ekologie, životní prostředí, globální problémy, udržitelnost, posuzování životního cyklu

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 18.6.2024 17:50:52, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)