Popis předmětu - AD0B13PTE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD0B13PTE Perspektivní technologie v elektrotechnice
Role:  Rozsah výuky:14KP+6KC
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Webová stránka:

http://ocw.cvut.cz/moodle/course/enrol.php?id=445

Anotace:

Vybrané materiály a technologie poskytující nové vlastnosti a možnosti uplatnění elektrotechnických výrobků. Supravodivé materiály,speciální polymerní struktury v čisté nebo kompozitní formě, materiály s tvarovou pamětí, inteligentní polymery, materiály na bázi nanočástic. Vybrané druhy svazkových technologií a jejich aplikace.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B13PTE

Cíle studia:

Seznámit studenty s novými materiály a technologiemi a jejich použitím v elektrotechnických výrobcích

Osnovy přednášek:

1. Nové trendy ve využití materiálů
2. Diagnostické metody pro materiály nové generace
3. Vlastnosti a chování látek při nízkých teplotách
4. Princip supravodivosti, vysokoteplotní supravodiče (HTS)
5. Výroba supravodivých materiálů a komponent
6. Aplikace supravodivosti
7. Polymerní struktury s ohledem na jejich speciální vlastnosti
8. Kompozitní materiály a jejich uplatnění
9. Inteligentních polymery a jejich uplatnění
10. Organické polovodiče
11. Nanostruktury a specifika jejich chování
12. Uplatnění nanostruktur v el. výrobcích
13. Svazkové technologie
14. Aplikace laseru pro záznam informace

Osnovy cvičení:

1. Organizace cvičení, bezpečnost práce. Zadání individuálních témat.
2. Ukázky zařízení a měření při kryogenních teplotách
3. Měření parametrů bezfrikčního ložiska na bázi HTS
4. Měření kritických teplot vybraných druhů HTS
5. Video - nanostruktury, nanotechnologie
6. Ukázky a měření plastových komponentů
7. Pájení v ochranné atmosféře
8. Lepené vodivé spoje
9. Zkoušení, měření parametrů vzorků propojovacích struktur
10. Ukázka a měření LCD
11. Prezentace individuálních referátů - část 1.
12. Prezentace individuálních referátů - část 2.
13. Prezentace individuálních referátů - část 3.
14. Zápočet.

Literatura:

1. Odehnal,M.: Supravodivost a jiné kvantové jevy, Akademia, Praha, 1992
2. Hill, T.: Production Operations Management, Cambridge, 1991
3. Mach, P., Skočil, Vl., Urbánek, J.: Montáž v elektronice, ES ČVUT, Praha,2001
4. Kuba, J., Mach, P.: Technologické procesy, Skriptum -ES ČVUT, Praha,2001

Požadavky:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 26.9.2023 15:50:32, semestry: Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)