Popis předmětu - AD0B13NNT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD0B13NNT Nanotechnologie
Role:  Rozsah výuky:14KP+6KC
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z,L

Webová stránka:

http://ocw.cvut.cz/moodle/course/enrol.php?id=424

Anotace:

The course is under way of essential convergence of the nano-bio-info fields in nanoscale. The lectures are focused on the characterization of nanostructures, growth of fractals and nanostructures and self-assembly of nanostructures, top-down and bottom-up processes, nanomaterials like nanotubes and graphene, application in nano-electro-mechanical systems, new materials, medicine, new sources of energy, and bio-inspired nano-structures like atificial tissues.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B13NNT

Osnovy přednášek:

1 Introduction 2 Diagnostics of nanostructures 3 Fractals, diffusion limited aggregation 4 Physics of colloids 5 Application of colloids physics in NNT 6 Top-down and Bottom-up processes, 7 Self-assembly of nanostructures 8 Nanomaterials 9 Carbon nanomaterials 10 Vertical nanometrical structures 11 Horizontal morphology of nanostructures 12 Nanoelectronics 13 DLC, NNT for organic solar cells 14 DNA, Biomimetics, Drag targeted transport

Osnovy cvičení:

1 Introduction 2 Optical and atomic force microscopy (AFM) 3 Synthesis and structure of polymers 4 Properties of polymers 5 Polymer nano-composites 6 Thin layers physics 7 Thin layers technology 8 Diagnostics of el. properties of layers 9 Growth of spherolits from polymer melt 10 Epitaxial growth 11 Lithography 12 Excursion 13 Growth of fractals 14 Test in exercises, Credits

Literatura:

[1] M.Daoud, C.E. Williams (ed.): Soft Matter Physics. Springer 1999, ISBN 3-540-64852-6
[2] J. Zhang et al: Self-Assembled Nanostructures. Kluver Academic/Plenum Publisher 2003, ISBN 0-306-47299-6
[3] B. Bhushan (ed.): Handbook of Nanotechnology. Springer 1st ed. 2004, ISBN: 3-540-01218-4, e-ISBN: 978-3-540-29838-0. Springer 2nd ed. 2007 ISBN-10: 3-540-29855-X, e-ISBN: 3-540-29857-6
[4] K. Goser et al: Nanoelectronics and Nanosystems. Springer 2004, ISBN 3-540-40443-0
5) Z. Weis, G. Simha-Martynková, O. Šustai: Nanostruktura uhlíkatých materiálů. VŠB- Technická univerzita Ostrava 2005, ISBN 80-7329-083-9
6) A. A. Tseng: Nanofabrication - Fundamentals and Applications. World Scientific 2008, ISBN 13 978-981-270-542-6, ISBN 10 981-270-542-2
7) J. Shrbená, K. Šperlink: Nanotechnologies in the Czech Republic. ČSNMT Prague 2012, ISBN 978-80-7216-312-0
8) Walter J. Moore: Physical Chemistry. Prentice Hall, Engelwood Clifts, New Jersey, USA
9) Walter J. Moore: Fyzikáílní chemie. Praha, SNTL 1981

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 26.9.2023 17:49:39, semestry: Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)