Popis předmětu - B0B13EKE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0B13EKE Ekologie pro elektrotechniky
Role:  Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:Kudláček I. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Kudláček I. Kreditů:4
Cvičící:Kudláček I. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/BOB13EKE

Anotace:

Vliv průmyslové výroby na životní prostředí. Průmyslová výroba jako zdroj plynných exhalátů, odpadů a odpadních vod. Degradační působení znehodnoceného životního prostředí. Hospodaření s odpady. Prognózování ekologických dopadů.

Cíle studia:

Získat přehled o působení průmyslového prostředí na životní prostředí Získat přehled o působení provozního prostředí na funkčnost technických výrobků

Osnovy přednášek:

1. Ekologický pohled na provozní a výrobní prostředí.
2. Vliv průmyslových výrob na základní ekologické faktory.
3. Průmyslová výroba jako zdroj plynných exhalátů.
4. Průmyslová výroba jako zdroj odpadních vod.
5. Průmyslová výroba jako zdroj odpadů.
6. Degradační působení provozního prostředí.
7. Korozní znehodnocování.
8. Fotochemická degradace.
9. Degradační působení prachu.
10. Degradační působení vlhkosti
11. Ekologie a jakost
12. Ekologicky orientované řízení podniku (EMS, EIA).
13. Ekologicky šetrný výrobek, ekodesign.
14. Vztahy mezi ekologií a ekonomií.

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s programem cvičení, zadání semestrálních úkolů.
2. Video s ekologickou problematikou.
3. Video s ekologickou problematikou .
4. Video s ekologickou problematikou.
5. Metody zjišťování znečištění vnějších prostředí.
6. Metody pro monitorování vnitřních prostředí.
7. Software pro evidenci odpadů.
8. Software pro LCA.
9. Metody pro diagnostiku stárnutí izolačních systémů
10. Ukázky recyklačních technologii v elektrotechnice.
11. Prezentace seminárních úloh (seminární cvičení).
12. Prezentace seminárních úloh (seminární cvičení).
13. Prezentace seminárních úloh (seminární cvičení).
14. Zápočet.

Literatura:

Kudláček I., Žák P. Spolehlivost elektrotechnických zařízení. Konstrukce a výroba spolehlivého produktu, SVUOM 2009 ISBN 8090393357 Žák P., Kudláček I. Spolehlivost elektrických zařízení: Vliv prostředí na spolehlivost elektrotechnických zařízení, SVÚOM 2010, ISBN 8090393381 Kudláček I. Ekologie pro elektrotechniky, ČVUT 2009, ISBN 9788001043929 Pustějovský R. Ekologie a životní prostředí: úvod do problematiky, MZLU 1997, ISBN 8071571261 Rychlíková B. Průmysl a životní prostředí OU 1994, ISBN 8070420766

Požadavky:

Student je povinen zúčastňovat se cvičení a vypracovat na ekologické téma prezentaci.

Klíčová slova:

degradace, stárnutí, koroze, odpad, životnost výrobků

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 21.6.2024 17:50:52, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)