Popis předmětu - AE0B13ETM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0B13ETM Electrotechnical materials
Role:  Rozsah výuky:2P+1L
Katedra:13113 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Webová stránka:

/education/bk/predmety/12/78/p12780604.html

Anotace:

The main material characteristics as conductivity, permittivity, magnetic susceptibility etc. and their relations to the composition and structure are explained. The subject is concentrated namely on the metal conductors, semiconductors, dielectrics, magnetics and superconductors.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE0B13ETM

Cíle studia:

The goals of study are the learning of main material characteristics and understanding of material properties in relation to their structure and chemical composition.

Osnovy přednášek:

1. The physical origin of material properties. Atoms, bonds, molecules, crystals.
2. States of matter - gaseous, liquid, solid phases, phase equilibrium.
3. The crystal state, crystal structure, defects.
4. Diffusion and thermal properties of solid state.
5. Electron states in crystals, band model of conductors, semiconductors and insulators
6. Electrical conductivity of metals and electrolytes, Ohms law in differential form.
7. Materials for cables, resistors and contacts.
8. Electron states in semiconductors and band model of intrinsic, N type, P type semiconductor
9. Electrical conductivity of semiconductors and their temperature dependence. Properties and applications of known semiconductors, p-n junction.
10. Electrical conductivity of dielectrics, electrical breakdown intrinsic and thermal.
11. Dielectric polarization in harmonic field, complex permittivity, loss factor. Ferroelectric, pyroelectric and piezoelectric materials.
12. Magnetic phenomena and their physical origin. The dia- , para-, fero-, feri-, and antifero- magnetic materials.
13. Soft and hard magnetic materials. Transformers and memory materials.
14. Superconductivity. Basic properties of superconductors. Materials and their application.

Osnovy cvičení:

1. Exercise schedule and introduction to laboratory exercises.
2. The temperature dependence of the conductors and semiconductors conductivity.
3. The measurements of the complex permittivity of the dielectric.
4. The magnetic properties as a function of the frequency of applied field.
5. The crystal structure and properties, examples for computations.
6. The properties of conductors and semiconductors, examples for computations.
7. The properties of dielectrics and magnetics, example for computations. Credits.

Literatura:

[1] Hampl, J.: Introduction to Electrical Materiále, skripta ČVUT, Praha 2006
[2] Jiles, D.: Introduction to the Electronic Properties of Materials, Chapman and Hall 1994
[3] Weidmann, G., Lewis, P., Reid, N.: Structural Materiále, Alden press London 1990
[4] Askeland, D.R., Phule, P.P.: The Science and Engineering of Materiále, Thompson/Cole, Pacifik Grove 2003

Požadavky:

The credit requirements - seminar presentation, protocols of labs. and test.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+3l

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 27.1.2023 17:50:44, semestry: Z,L/2022-3, L/2021-2, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)