Popis předmětu - A1M13SVS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1M13SVS Simulace výrobních systémů
Role:  Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1M13SVS

Anotace:

Předmět je zaměřen na metody vytváření statických a dynamických modelů procesů a systémů. Jsou charakterizovány a popsány základní typy modelů. Modely jsou konstruovány analyticky na základě znalosti vztahů mezi parametry, nebo experimentálně. Jsou uvedeny i faktorové experimenty pro kvalitativní proměnnou. Dále je uveden postup tvorby dynamických matematických modelů a simulace dynamického chování procesů a systémů s počítačovou podporou. Jsou prezentovány základní metody sestavení matematických modelů jednotlivých komponent, sestavení celkového matematického modelu. Aplikace pro počítačové modelování a simulace elektrických, tepelných a mechanických systémů ve výkonové elektrotechnice.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M13SVS

Cíle studia:

Student se seznámí s vytvářením statických a dynamických modelů procesů, naučí se je optimalizovat.

Osnovy přednášek:

1. Členění procesů a systémů pro elektrotechnickou výrobu.
2. Analýza, syntéza a optimalizace procesů a systémů, druhy analýz.
3. Základní typy modelů procesů a systémů, modelové charakteristiky, testování kvality modelu.
4. Grafické vytváření statických modelů procesů a systémů.
5. Faktorové experimenty pro kvalitativní proměnnou, tabulky analýzy rozptylu.
6. Zavedení kontrastů a ortogonálních kontrastů a jejich výpočet, vyhodnocení vlivu faktorů.
7. Simulační metody pro statické modely, analýza výsledků simulace.
8. Postup analýzy dynamického chování komponent systému. Využití modelování a simulace.
9. Matematický model systému ve stavovém prostoru, lineární a linearizované modely. Příklady.
10. Obrazový přenos jednorozměrového a vícerozměrového systému. Výsledný přenos dekomponovaného systému. Příklady.
11. Modely neelektrických systémů mechanických a tepelných, ekvivalentní elektrické obvody. Příklady.
12. Identifikace parametrů modelu z dynamického chování. Analýza chování systému z matematického modelu.
13. Využití simulace pro optimalizaci dynamického chování systému, hodnocení kvality.
14. Analýza dynamického systému v kmitočtové oblasti, kmitočtové charakteristiky. Aplikace pro odrušovací filtry.

Osnovy cvičení:

1. Řešení tepelné kinetiky pro konstrukci analytického modelu I.
2. Řešení tepelné kinetiky pro konstrukci analytického modelu II
3. Sestavení a řešení analytického modelu pícky pro ohřev pracovního plynu a rozbor.
4. Optimalizace tloušťky tepelné izolace pícky pro minimalizaci tepelných ztrát na základě analytického modelu.
5. Grafické řešení statických modelů.
6. Jednofaktorové experimenty pro kvalitativní proměnnou, konstrukce a výpočet ortogonálních kontrastů.
7. Chemická kinetika, příklady.
8. Základní metody počítačového modelování systémů, programové nástroje.
9. Modelování elektrických systémů, příklady modelů.
10. Individuální úlohy tvorby modelů a simulace chování elektrických systémů.
11. Specifika modelování výkonových polovodičových měničů, příklady.
12. Příklady modelů mechanických a tepelných systémů.
13. Individuální úlohy tvorby modelů a simulace chování neelektrických systémů.
14. Zápočet.

Literatura:

1. Sauer, W., Oppermann, M. et al.: Electronics Process Technology, Springer Verlag, 2006
2. Karban P.: Výpočty a simulace v programech Matlab a Simulink. Computer Press Brno, 2006
3. Matlab & Simulink Tutorials. In: www.mathworks.com/academia/

Požadavky:

Pro získání zápočtu z předmětu je podmínkou povinná aktivní účast na cvičeních, průběžné zpracování a akceptování zadaných dílčích úloh.

Poznámka:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce.

Klíčová slova:

modely systémů, faktorové experimenty, počítačová simulace

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 22.5.2024 17:50:27, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)