Popis předmětu - AD1M13EZF

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1M13EZF Elektrochemické zdroje a fotovoltaika
Role:  Rozsah výuky:14KP+6KL
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Webová stránka:

http://pasan.feld.cvut.cz/en/lfsez.php

Anotace:

Fotovoltaické zdroje. Princip činnosti, charakteristiky. Solární moduly, konstrukce a technologie. Základní typy fotovoltaických systémů a jejich aplikace. Provozní podmínky a jejich optimalizace.Zálohování elektrické energie. Elektrochemické zdroje. Primární články a akumulátory. Způsoby nabíjení akumulátorů. Aplikace akumulátorů v elektromobilech. Zdroje a systémy nepřerušeného napájení a jejich řízení. Spolupráce alternativních a elektrochemických zdrojů el. energie

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M13EZF

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M13EZF

Cíle studia:

Seznámit studenty s problematikou elektrochemických a fotovoltaických zdrojů elektrické energie.

Osnovy přednášek:

1. Fotovoltaické články a jejich charakteristiky
2. Monokrystalické, polykrystalické, mikrokrystalické a amorfní FV články
3. Fotovoltaické moduly, konstrukce a technologie
4. Fotovoltaické systémy - základní typy
5. Konverze stejnosměrného napětí slunečních baterií na síťové napětí
6. Optimalizace provozních podmínek FV systému
7. Současné trendy, ekonomické a ekologické aspekty
8. Přehled možností ukládání elektrické energie. Primární články
9. Akumulátory - přehled. Olověné akumulátory
10. Alkalické NiCd a NiMH akumulátory
11. Lithiové akumulátory, aplikace akumulátorů v elektromobilech
12. Nabíjení akumulátorů
13. Zálohování elektrické energie, systémy UPS a superkondenzátory
14. Spolupráce alternativních a elektrochemických zdrojů el. energie

Osnovy cvičení:

1. Bezpečnost práce, vybavení laboratoře.
2. Laboratorní cvičení z fotovoltaiky - výklad.
3. Porovnání V-A charakteristik různých typů slunečních článků.
4. Vliv teploty na parametry slunečních článků .
5. Měření charakteristik fotovoltaického modulu.
6. Měření parametrů fotovoltaického systému (modul - dc/dc - dc/ac).
7. Návrh fotovoltaického systému (simulace).
8. Vybíjecí charakteristiky primárních článků.
9. Akumulátory - měřicí metody.
10. Návrh systému s akumulátorem.
11. Nabíjecí charakteristiky akumulátorů.
12. Rychlonabíjení.
13. Vybíjecí charakteristiky akumulátorů.
14. Zápočet.

Literatura:

[1) Cetl, T.: Aplikace elektrochemických zdrojů, skriptum ČVUT, 2004
[21. Cenek, M. a kol.: Akumulátory a baterie. Praha, STROM. 1966
[3] Husák, M.: Napájecí zdroje. Praha, ČVUT 2003.
[4] Handbook of Photovoltaic Science and Engineering. Edited by A. Luque and S. Hegedus, John Wiley & Sons,2003

Požadavky:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Klíčová slova:

Primární články, olověné akumulátory, alkalické akumulátory, akumulátory pro speciální aplikace, nabíjení akumulátorů, solární energie,solární energie, solární spektra, fotovoltaický jev, fotovoltaické články, fotovoltaické moduly, fotovoltaické systémy, autonomní systémy, systémy spojené s rozvodnou sítí

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 30.11.2023 05:50:38, semestry: Z/2024-5, L/2022-3, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)