Popis předmětu - AD0B13ETM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD0B13ETM Elektrotechnické materiály
Role:  Rozsah výuky:14KP+3KL
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Webová stránka:

/education/bk/predmety/12/57/p12570504.html

Anotace:

Předmět vykládá základní fyzikální charakteristiky materiálů a dává je do vztahu se složením a strukturou látek. Hlavní pozornost je věnována kovovým vodičům, polovodičům, dielektrikám, magnetikám a supravodičům

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B13ETM

Cíle studia:

Seznámení se se základními materiálovými charakteristikami a pochopení jejich vlastností ve vztahu ke struktuře a chemickému složení.

Osnovy přednášek:

1. Mikroskopická podstata fyzikálních vlastností materiálů. Atomy, vazby, molekuly, krystaly.
2. Formy existence látek, plynná, kapalná a pevná fáze, fázové rovnováhy.
3. Krystalický stav, popis krystalové struktury, poruchy krystalů.
4. Difuze a tepelné vlastnosti pevných látek.
5. Elektronové stavy v krystalech, pásový diagram vodičů, polovodičů a izolantů.
6. Elektrická vodivost vodičů první a druhé třídy, Ohmův zákon v diferenciálním tvaru.
7. Materiály vodičů pro kabely, odpory, termočlánky a kontakty.
8. Elektronové hladiny v polovodičích a pásový model polovodiče intrinzického, typu N a typu P.
9. Elektrická vodivost polovodičů a její teplotní závislost, vlastnosti a aplikace základních polovodičů, p-n přechod.
10. Elektrická vodivost dielektrik, elektrická pevnost a průraz vlastní a tepelný.
11. Polarizace dielektrik ve střídavém poli, komplexní permitivita a ztrátový činitel, feroelektrika, pyroelektrika, piezoelektrika.
12. Magnetické jevy v látkách a jejich podstata, látky dia-, para-, fero-, feri-, antifero- magnetické.
13. Tvrdá a měkká magnetika, materiály pro transformátory, záznamovou techniku, měniče aj.
14. Supravodivý jev a základní vlastnosti supravodičů, supravodivé materiály a jejich aplikace.

Osnovy cvičení:

1. Harmonogram cvičení, bezpečnostní pravidla pro práci v laboratoři, úvod do laboratorních cvičení.
2. Vliv teploty na elektrickou vodivost polovodičů a vodičů.
3. Měření komplexní permitivity dielektrik.
4. Vliv frekvence magnetujícího pole na vlastnosti magnetik.
5. Vlastnosti krystalových mřížek, vzorové výpočty.
6. Vlastnosti vodičů a polovodičů, vzorové výpočty.
7. Vlastnosti dielektrik a magnetik, vzorové výpočty.

Literatura:

[1] Lipták, J., Sedláček, J.: Úvod do elektrotechnických materiálů, skripta ČVUT, Praha 2005
[2] Hampl, J., Lipták, J., Sedláček, J., Štupl, K.: Materiály pro elektrotechniku, skripta ČVUT, Praha 2000
[3] Lipták, J. Matuchová, M.: Fyzikální chemie, skripta ČVUT, Praha 1997
[4] Hampl, J.: Introduction to Electrical Materiále, skripta ČVUT, Praha 2006
[5] Jiles, D.: Introduction to the Electronic Properties of Materials, Chapman and Hall 1994
[6] Weidmann, G., Lewis, P., Reid, N.: Structural Materiále, Alden press London 1990
[7] Askeland, D.R., Phule, P.P.: The Science and Engineering of Materiále, Thompson/Cole, Pacifik Grove 2003

Požadavky:

Požadavky k zápočtu: aktivní účast na seminářích, protokoly z laboratorních úloh, zápočtový test.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+3l

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 18.4.2024 17:50:33, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)