Popis předmětu - BD1B13PTE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD1B13PTE Perspektivní technologie v elektrotechnice
Role:  Rozsah výuky:14KP+6KL
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B13PTE

Anotace:

Vybrané materiály a technologie poskytující nové vlastnosti a možnosti uplatnění elektrotechnických výrobků. Supravodivé materiály,speciální polymerní struktury v čisté nebo kompozitní formě, materiály s tvarovou pamětí, inteligentní polymery, materiály na bázi nanočástic. Vybrané druhy svazkových technologií a jejich aplikace.

Osnovy přednášek:

1. Nové trendy ve využití materiálů a technologií
2. Technologie polovodičových součástek
3. Organické polovodiče
4. Vakuum ? získávání vakua
5. Vakuum ? měření vakua
6. Principy dosahování nízkých teplot, chování látek při nízkých teplotách
7. Rozdělení a technologie supravodičů
8. Plasmové nástřiky keramických a kovových materiálů
9. Grafen, metamateriály, specifika, aplikace
10. Nanomateriály a specifika jejich chování
11. Vytváření nanostruktur. Aplikace nanomateriálů a nanotechnologií
12. Tištěná elektronika
13. Fast prototyping, 3D tisk
14. Perspektivní způsoby spojování materiálů

Osnovy cvičení:

1. Organizace cvičení, bezpečnost práce. Zadání individuálních témat.
2. Ukázky zařízení a měření při kryogenních teplotách
3. Měření parametrů bezfrikčního ložiska na bázi HTS
4. Měření kritických teplot vybraných druhů HTS
5. Video - nanostruktury, nanotechnologie
6. Ukázky a měření plastových komponentů
7. Pájení v ochranné atmosféře
8. Lepené vodivé spoje
9. Zkoušení, měření parametrů vzorků propojovacích struktur
10. Ukázka a měření LCD
11. Prezentace individuálních referátů - část 1.
12. Prezentace individuálních referátů - část 2.
13. Prezentace individuálních referátů - část 3.
14. Zápočet.

Literatura:

[1] Meng Joo Er: New Trends in Technologies: Devices, Computer, Communication and Industrial Systems, ISBN 978-953-307-212-8, Sciyo, 2010
[2] Muhammad Enamul Hoque: Rapid Prototyping Technology - Principles and Functional Requirements, ISBN 978-953-307-970-7, InTech, 2011
[3] Ian M. Hutchings, Graham D. Martin: Inkjet Technology for Digital Fabrication, ISBN-13: 978-0470681985, Wiley, 2012
[4] Parinov, I.A.:Microstucture and Properties of High-Temperature Superconductors, New York, Springer Sciencen and Busines Media, 2013
Cao, G.: Nanostructures and nanomaterials. Imperial College Press. 2011
[5] Ray, S. Ch.: Applications of graphene and graphene-oxide based nanomaterials. Elsevier. 2015
[6] Suganuma, K.: Introduction to printed electronics. Springer. 2014
[7] Cicoira, F., Santato, C.: Organic electronics: Emerging concepts and technologies. Wiley 2013
[8] Chua, C. K., Leong, K. F., Lim, C. S.: Rapid prototyping. Word scientific publishing. 2010

Požadavky:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 3.3.2024 17:52:11, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)