Popis předmětu - B1B13TEP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1B13TEP Technologické procesy pro elektrotechniku
Role:P Rozsah výuky:3P+2L
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:Mach P., Procházka R. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Dušek K., Kuba J., Mach P., Procházka R., Veselý P. Kreditů:4
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:L

Anotace:

Budou charakterizovány technologie používané v elektronice, laserové a další svazkové technologie, pouzdření IO. Dále budou zmíněny základy výroby vinutí, sušicí a impregnační procesy. Součástí předmětu jsou také základy výroby monokrystalů Si. Dále budou prezentovány svazkové technologie, technologie využívající plazmatu, pouzdření a základní montážní technologie.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1B13VST

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1B13VST

Cíle studia:

Studenti se seznámí se základními typy technologických procesů užívaných v elektrotechnických výrobách a se základními typy výkonových elektronických součástek a jejich vlastnostmi.

Obsah:

Prvá část předmětu je zaměřena zejména na svazkové technologie. Jsou prezentovány vybrané technologie prováděné laserovým svazkem, plazmovým svazkem, elektronovým svazkem, iontovým svazkem a molekulárním svazkem. Ve druhé části předmětu jsou prezentovány technologie používané pro výrobu výkonových strojů točivých i netočivých. V předmětu jsou také zmíněny základní technologie elektronické montáže a výkonových kabelů.

Osnovy přednášek:

1. Lasery a laserový svazek jako technologický nástroj. Aplikace laserového svazku.
2. Elektronový, iontový a molekulární svazek. Zdroje, technologie a aplikace.
3. Plazmat a technologie využívající plazmatu. Aplikace. Výroba monokrystalů Si.
4. Pouzdření elektronických součástek. Technologie elektronické montáže.
5. Odporový, indukční a dielektrický ohřev a jejich aplikace. Princip magnetronu.
6. Procesy v silových elektrických a proudových polích.
7. Principy, materiály, technologie a aplikace 3D tisku.
8. Základy technologie a výroby vinutí.
9. Technologie sušení a impregnace v elektrotechnice.
10. Vodiče a supravodiče pro elektrotechnická zařízení.
11. Metalické kabely pro výkonové a sdělovací aplikace.
12. Technologie povrchových úprav a ochran.
13. Technologie silových vodičů a kabelů.
14. Výrobní systémy v elektrotechnice a jejich uspořádání.

Osnovy cvičení:

1. Organizace výuky. Bezpečnost v laboratoři. Objasnění 1. skupiny úloh.
2. Realizace I. skupiny úloh.
3. Realizace I. skupiny úloh.
4. Realizace I. skupiny úloh.
5. Realizace I. skupiny úloh.
6. Realizace I. skupiny úloh.
7. Realizace I. skupiny úloh.
8. Realizace II. skupiny úloh.
9. Realizace II. skupiny úloh.
10. Realizace II. skupiny úloh.
11. Realizace II. skupiny úloh.
12. Realizace II. skupiny úloh.
13. Realizace II. skupiny úloh.
14. Zápočet.
I. skupina úloh
Impregnační procesy, měkké pájení v elektronice, spojování silových kabelů, připojování vodičů. Vrtání a kontrola DPS, vytváření tenkých vrstev ve vakuu.
II. skupina úloh
Měření teplotní závislosti propustných a závěrných charakteristik diod a tyristorů, měření závěrného zotavení diod, statické parametry tranzistorů, dynamické parametry tranzistorů, přechodné děje při spínání.

Literatura:

1. Schaaf, P.: Laser processing of materials. Springer. 2012
2. Plasma processing, Hephaestus books, 2011
3,. Lutz, J., Schlangenotto, H., Scheuremann, U., De Doncker, R.: Semiconductor power devices. Springer, 2011
4. Kuba,J.,Mach,P.: Technologické procesy, nakladatelství ČVUT , Praha, 2001
5. Vobecký, J., Záhlava, V.: Elektronika, součástky a obvody, principy a příklady, GRADA Praha, 2000

Požadavky:

Účast na cvičení je povinná. Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. U zkoušky bude požadována znalost odpřednášené látky, vybraných studijních materiálů a látky probrané ve cvičeních.

Poznámka:

Student musí získat nejprve zápočet aby byl připuštěn ke zkoušce.

Klíčová slova:

Výkonové polovodičové součástky, základní technologické procesy

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEEM2_2018 Elektrotechnika a management P 4
BPEEM1_2018 Aplikovaná elektrotechnika P 4
BPEEM_BO_2018 Před zařazením do oboru P 4


Stránka vytvořena 8.6.2023 17:49:58, semestry: Z/2024-5, Z/2023-4, L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)