Popis předmětu - AD0B13EKE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD0B13EKE Ekologie pro elektrotechniky
Role:  Rozsah výuky:14KP+6KL
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Webová stránka:

http://martin.feld.cvut.cz/~kudlacek/EKP/index.html

Anotace:

Vliv průmyslové výroby na životní prostředí. Průmyslová výroba jako zdroj plynných exhalátů, odpadů a odpadních vod. Degradační působení znehodnoceného životního prostředí. Hospodaření s odpady. Prognózování ekologických dopadů.

Cíle studia:

Získat přehled o působení průmyslového prostředí na životní prostředí Získat přehled o působení provozního prostředí na funkčnost technických výrobků

Osnovy přednášek:

1. Ekologický pohled na provozní a výrobní prostředí.
2. Vliv průmyslových výrob na základní ekologické faktory.
3. Průmyslová výroba jako zdroj plynných exhalátů.
4. Průmyslová výroba jako zdroj odpadních vod.
5. Průmyslová výroba jako zdroj odpadů.
6. Degradační působení provozního prostředí.
7. Korozní znehodnocování.
8. Fotochemická degradace.
9. Degradační působení prachu.
10. Degradační působení vlhkosti
11. Ekologie a jakost
12. Ekologicky orientované řízení podniku (EMS, EIA).
13. Ekologicky šetrný výrobek, ekodesign.
14. Vztahy mezi ekologií a ekonomií.

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s programem cvičení, zadání semestrálních úkolů.
2. Video s ekologickou problematikou.
3. Video s ekologickou problematikou .
4. Video s ekologickou problematikou.
5. Metody zjišťování znečištění vnějších prostředí.
6. Metody pro monitorování vnitřních prostředí.
7. Software pro evidenci odpadů.
8. Software pro LCA.
9. Metody pro diagnostiku stárnutí izolačních systémů
10. Ukázky recyklačních technologii v elektrotechnice.
11. Prezentace seminárních úloh (seminární cvičení).
12. Prezentace seminárních úloh (seminární cvičení).
13. Prezentace seminárních úloh (seminární cvičení).
14. Zápočet.

Literatura:

1. Kudláček I. Ekologie průmyslu. Praha: ČVUT. 2002
2. Castells F.,Rodrigo J.,Alonso J.C.: Electrical and Electronic Practical Ecodesign Guide. University Rovira i Virgili, Španělsko 2002.
3. Guinée J.,B. a kol.:Handbook on Life Cycle Assessment. Kluwer Academic Publishers, UK

Požadavky:

Student je povinen zúčastňovat se cvičení a vypracovat na ekologické téma prezentaci.

Klíčová slova:

degradace, koroze, odpad, životnost výrobků

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 10.12.2023 17:51:07, semestry: Z,L/2023-4, L/2022-3, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)