Popis předmětu - B0M13PRE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0M13PRE Průmyslová elektronika
Role:  Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M13PRE

Anotace:

Elektronické součástky: rezistory, kondenzátorysoučástky s indukčností, transformátory. Polovodičové součástky, Senzory VF generátory EMC

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: B0M13PRE

Cíle studia:

Studenti budou seznámeni s vlastnostmi záklasních elektronických součástek, jejich použitím v obvodech průmyslové elektrotechniky, senzorech a zařizeních pro VF ohřev.

Osnovy přednášek:

1. Elektronické součástky v zařízeních průmyslové elektroniky, rezistory
2. Výkonové vysoofrekvenční kondenzátory.
3. Výkonové vysokofrekvenční součástky s indukčností.
4. Elektromechanické součástky, spínače, konektory.
5. Vedení, součástky s rozloženými parametry
6. Polovodičové součástky
7. Vakuové součástky
8. Optoelektronické součástky.
9. Senzory pro snímání fyzikálních veličin 1.
10. Senzory pro snímání fyzikálních veličin 2.
11. Zpracování sinálů
12. Zařízení pro VF ohřev a VF plazmové technologie.
13. VF výkonové obvody.
14. EMC v průmyslové elektronice.

Osnovy cvičení:

1. Bezpečnost práce, výklad úloh 1. bloku.
2. Výklad úloh 1. bloku.
3. VF cívky.
4. Vlastnosti rezistorů a kondenzátorů při vysokých kmitočtech.
5. Nelineární rezistory.
6. Elektromechanické spínače
7. Vakuové součástky
8. Výklad úloh 2. bloku
9. Vlnovodné vedení
10. Senzory
11. Koaxiální vedení
12. Přizpůsobení VF generátoru
13. Filtry rušení a odrušovací filtry.
14. Hodnocení protokolů, zápočet.

Literatura:

Szendiuch, I.: Technologie elektronických obvodů a systémů. VUTIUM Brno, 2007. ISBN 80-214-3292-6 ŠedaM.,Švarc I., Vítečková M.:Automatické řízení, CERM2011, ISBN 978-80-214-4398-3 Martinek, R.:Senzory v průmyslové praxi BEN 2004, ISBN 80-7300-114-4 Jenčík,J.: Technická měření, Praha, ČVUT, 2000

Požadavky:

Pro získání zápočtu se student účastní seminářů, dokumentuje výsledky měření, odevzdá protokol z jedné laboratorní úlohy

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Klíčová slova:

Elektronické součástky, senzory, VF ohřev

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 6.12.2023 17:51:02, semestry: L/2023-4, L/2022-3, Z/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)