Popis předmětu - AD1M13EMP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1M13EMP Ekologie materiálů a procesů
Role:  Rozsah výuky:14KP+6KC
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1M13EMP

Anotace:

Elektrotechnické technologie z pohledu ekologie. Ekologické hodnocení jednotlivých druhů povrchových ochran. Ekologické aspekty ochranných systémů používaných v elektrotechnice. Prognózování ekologických dopadů elektrotechnické výroby. Ekodesignový návrh elektrotechnického výrobku. Zásady pro návrh el. výrobku do ztížených provozních prostředí. Likvidace elektrotechnického odpadu.

Cíle studia:

Získat základní znalosti o ekologicky nezávadných technologiích a úpravě el. zařízení do ztížených prostředích.

Osnovy přednášek:

1. Ekologie a výrobní procesy.
2. Ekodesign.
3. LCA (Live Cycle Assessment).
4. Zásady ekologického managamentu technologických procesů.
5. Čistší produkce a formy její aplikace.
6. Recyklace produktů a el. výrobků.
7. Ochrana el. zařízení ve ztížených prostředích.
8. Konstrukční řešení.
8. Předběžné povrchové úpravy.
10. Povrchové úpravy kovovými povlaky.
11. Ochrana anorganickými nekovovými povlaky.
12. Ochrana organickými povlaky.
13. Kontrola jakosti povrchových ochran.
14. Úprava prostředí, dočasná ochrana.

Osnovy cvičení:

1. Seznámení se s programem cvičení.
2. Technologicko materiálový rozbor el. výrobku.
3. Technologicko materiálový rozbor el. výrobku.
4. Technologicko materiálový rozbor el. výrobku.
5. Ideový rozklad zadaného výrobku.
6. Ideový rozklad zadaného výrobku.
7. Seznámení se s programem GaBi.
8. Seznámení se s programem GaBi.
9. Práce na projektu.
10. Práce na projektu.
11. Prezentace semestrální práce.
12. Prezentace semestrální práce.
13. Prezentace semestrální práce.
14. Zápočet.

Literatura:

Castells F.,Rodrigo J.,Alonso J.C.: Electrical and Electronic Practical Ecodesign Guide. University Rovira i Virgili, Španělsko 2002. Guinée J.,B. a kol.:Handbook on Life Cycle Assessment. Kluwer Academic Publishers, UK Mikoláš J. , Řezníček B.: Ekologické hodnocení a navrhování procesů, SNTL 1992 Remtová K.: Cesty k čistší produkci a spotřebě, VŠE 1994 Kudláček I.: Úprava elektrotechnických zařízení do ztížených provozních prostředí, Vydavatelství ČVUT 2005 Kreislová K.: Dočasná ochrana, SVUOM s.r.o. 2008 ISBN 978-80903933-2-5 Kočí V.: Posuzování životního cyklu, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. 2009 Kudláček I., Weinzettel J, Rokos P.: LCA elektrotechnického výrobku, SVUOM s.r.o. 2009 ISBN 978-80-903933-2-5.

Požadavky:

Student je povinen zúčastňovat se cvičení a vypracovat projekt se zaměřením na úpravu el. zařízení do ztíženého provozního prostředí.

Poznámka:

Ecology of materials and processes Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Klíčová slova:

povlak, ochranný povlak, dočasná ochrana, čistá produkce

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 28.1.2023 15:50:37, semestry: Z/2024-5, Z,L/2022-3, L/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)