Popis předmětu - B1B13SSE1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1B13SSE1 Solární systémy a elektrochemické zdroje
Role:PZ, PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:Benda V. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Benda V., Hrzina P. Kreditů:5
Cvičící:Benda V., Finsterle T., Hrzina P. Semestr:L

Anotace:

Předmět seznámí studenty se základními principy elektrochemických zdrojů a fotovoltaických článků a systémů. V úvodu je důraz kladen na porozumění základnímu principu s využitím náhradních schémat a matematického popisu. V další části jsou odděleně probrány základní typy elektrochemických zdrojů a jejich technické parametry. Obdobně jsou studenti seznámeni s technologií fotovoltaických článků a modulů. Další kapitola je věnována základům aplikací typu solar-thermal. V závěru předmětu jsou studenti seznamováni s ekonomickými a technologickými důsledky kombinací solárních systémů a elektrochemických zdrojů.

Cíle studia:

Seznámit studenty s problematikou elektrochemických a fotovoltaických zdrojů elektrické energie.

Osnovy přednášek:

1. Sluneční energie a základní formy jejího využití, vliv zeměpisné polohy.
2. Konverze sluneční energie na tepelnou energii, solární elektrárny
3. Fotovoltaický jev, fotovoltaické články a jejich charakteristiky
4. Konstrukce a technologie PV článků a modulů
5. Fotovoltaické moduly a jejich provozní podmínky
6. Akumulace el. energie a elektrochemické zdroje energie - princip
7. Primární články - vlastnosti, výroba a použití
8. Akumulátory - vlastnosti, výroba a použití olověných a NiCd akumulátorů
9. Lithiové akumulátory a moderní způsoby ukládání energie
10. Fotovoltaické systémy, základní typy a měniče.
11. Bateriové systémy a hybridní systémy.
12. Spolehlivost systémů nezávislých zdrojů energie a jejich údržba
13. Základní ekonomické a ekologické aspekty
14. Současné trendy v oblasti využívání sluneční energie

Osnovy cvičení:

1. Organizace výuky, bezpečnost práce v laboratoři
2. Měření spekter světelného záření
3. Měření rozložení intenzity záření
4. Vliv intenzity záření na charakteristiky fotvoltaických článků
5. Vliv teploty na charakteristiky fotvoltaických článků
6. Vliv zastínění na charakteristiky fotvoltaického modulu
7. Solární komín
8. Primární články konstrukce článků a charakteristiky
9. Náhradní schéma článku a určování vnitřního odporu
10. Nabíjecí a vybíjecí charakteristiky NiCd a NiMh akumulátorů
11. Nabíjecí a vybíjecí charakteristiky olověných a Lithiových akumulátorů
12. On-grid a off-grid systémy
13. Diagnostika vad a revize fotovoltaických systémů
14. Zápočtový test

Literatura:

BENDA, V. a kol. Obnovitelné zdroje energie. 1. vyd. Praha: Profi press, 2012, 208 s. ISBN 978-808-6726-489. Kaplanis, S. - Kaplani, E. - Benda, V. - Kádár, P. - Kozhukharov, V. - et al. (ed.): Renewable Energy Systems: Theory, Innovations and Intelligent Applications. 1. ed. Hauppauge NY: Nova Science Publisher, Inc., 2013 PV - CDROM (pveducation.org) Battery University.com

Požadavky:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Klíčová slova:

Primární články, olověné akumulátory, alkalické akumulátory, akumulátory pro speciální aplikace, nabíjení akumulátorů, solární energie,solární energie, solární spektra, fotovoltaický jev, fotovoltaické články, fotovoltaické moduly, fotovoltaické systémy, autonomní systémy, systémy spojené s rozvodnou sítí

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEEM_BO_2018 Před zařazením do oboru PZ 6
BPEEM1_2018 Aplikovaná elektrotechnika PZ 6
BPEEM2_2018 Elektrotechnika a management PV 6


Stránka vytvořena 18.4.2024 17:50:33, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)