Popis předmětu - BD0M13PEK

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD0M13PEK Úvod do průmyslové ekologie
Role:  Rozsah výuky:14KP+6KC
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0M13PEK

Anotace:

Člověk se stal dominantním faktorem v některých planetárních procesech a ovlivňuje životní prostředí způsobem, který může ohrozit jeho existenci. Životní prostředí má pro člověka zásadní význam nejen proto, že na člověka přímo působí, ale také proto, že ovlivňuje ekosystémy, jejichž služby jsou pro blahobyt člověka nezbytné. Člověk ovlivňuje své okolí několika základními způsoby, mezi něž patří například globální změna klimatu a využití území. Nejpropracovanější metodou pro posuzování působení produktů a technologií na životní prostředí je v současnosti metoda LCA (posuzování životního prostředí, life cycle assessment). Po vysvětlení základních principů této metody budou tématem tohoto kurzu nejvýznamnější oblasti lidské činnosti z pohledu dopadu na životní prostředí. Závěrečným tématem bude legislativa a dobrovolné nástroje, které mohou firmy v oblasti životního prostředí využít.

Cíle studia:

Seznámit posluchače s regionálními i globálními environmentálními problémy a nástroji posuzování dopadu produktů na životní prostředí.

Osnovy přednášek:

1. Planetární meze, ekosystémové služby a udržitelnost
2. Globální změna klimatu
3. Užití půdy
4. Acidifikace a eutrofizace
5. Ozón ochranný i škodlivý
6. Toxicita
7. Posuzování životního cyklu produktu I 8. Posuzování životního cyklu produktu II
9. Ekodesign
10. Energetika
11. Potraviny
12. Průmysl
13. Corporate social responsibility a systémy řízení vlivu na životní prostředí
14. Legislativa

Osnovy cvičení:

1. Planetární meze, ekosystémové služby a udržitelnost
2. Globální změna klimatu
3. Užití půdy
4. Acidifikace a eutrofizace
5. Ozón ochranný i škodlivý
6. Toxicita
7. Posuzování životního cyklu produktu I 8. Posuzování životního cyklu produktu II
9. Ekodesign
10. Energetika
11. Potraviny
12. Průmysl
13. Corporate social responsibility a systémy řízení vlivu na životní prostředí
14. Legislativa

Literatura:

Moldan, B., Podmaněná planeta, Karolinum, 2009. Robert U. Ayres, Leslie Ayres, A Handbook of Industrial Ecology, Edward Elgar Pub., 2002. Články k danému tématu.

Požadavky:

Účast na cvičeních, prezentace vědeckého článku.

Klíčová slova:

Průmyslová ekologie, životní prostředí, globální problémy, udržitelnost, posuzování životního cyklu

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 3.12.2023 17:51:11, semestry: Z/2024-5, L/2022-3, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)