Popis předmětu - A5M13AEZ

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A5M13AEZ Aplikace elektrochemických zdrojů
Role:  Rozsah výuky:3P+1L
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Webová stránka:

http://ocw.cvut.cz/moodle/course/enrol.php?id=284

Anotace:

Přehled elektrochemických zdrojů elektrického výkonu. Primární články a akumulátory. Metody nabíjení akumulátorů. Alternativní zdroje elektrické energie. Zdroje nepřerušeného napájení a jejich řízení. Zdroje pro elektrochemické výrobní procesy a jejich řízení. Ekologie elektrochemických zdrojů a výrob.

Cíle studia:

Studenti se seznámí s vlastnostmi základních typů elektrochemických zdrojů, jejich použitím při realizaci elektronických obvodů, technologií návrhu systémů s akumulátory a postupy při uvádění do chodu realizovaných zařízení

Osnovy přednášek:

1. Nezávislé elektrochemické zdroje elektrické energie - základní pojmy
2. Typy primárních článků - konstrukce, charakteristiky, parametry
3. Olověné akumulátory - konstrukce, charakteristiky, parametry
4. Alkalické akumulátory NiCd, NiMH, - konstrukce, charakteristiky
5. Lithiové akumulátory Li-ion, Li-pol, výkonové aplikace
6. Nabíjení a rychlonabíjení akumulátorů - principy, charakteristiky
7. .Aplikace akumulátorů v nezávislé trakci (elektromobily apod.)
8. Alternativní zdroje elektrické energie - principy, aplikace, akumulace energie
9. Možnosti využití alternativních zdrojů energie v IB
10. Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - základní principy, vlastnosti, řízení
11. Systémy nepřerušovaného napájení, elektrochemické zdroje a dieselagregáty
12. Perspektivní zdroje elektrické energie
13. Ekologie elektrochemických zdrojů

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s vybavením laboratoře, bezpečnost elektrického zařízení a práce s elektrochemickými zdroji
2. Měření vybíjecí charakteristiky primárních článků
3. Měření nabíjecí charakteristiky akumulátoru
4. Měření vybíjecích charakteristik akumulátorů
5. Návrh napájení elektromobilu lithiovými akumulátory
6. Návrh systému nepřerušovaného napájení pro IB
7. Zápočet

Literatura:

[1) Cetl, T.: Aplikace elektrochemických zdrojů, skriptum ČVUT, 2004
[21. Cenek, M. a kol.: Akumulátory a baterie. Praha, STROM. 1966
[3] Husák, M.: Napájecí zdroje. Praha, ČVUT 2003.

Požadavky:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce

Klíčová slova:

Elektrochemické zdroje, sekundární články, akumulátory, UPS

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 20.4.2024 17:50:40, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)