Popis předmětu - B1B13PPS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1B13PPS Průmyslové počítačové systémy
Role:P Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:Künzel K. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Künzel K. Kreditů:4
Cvičící:Brejcha M., Künzel K., Nováková K. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1B13PPS

Anotace:

Cílem předmětu je získat znalosti o počítačových prostředcích používaných pří řízení v elektrotechnice a energetice. Student se seznámí s technickými prostředky pro sběr a zpracování dat, s hierarchií SW a HW prostředků a příklady aplikací. Jsou probírány základní číslicové obvody, zobrazení čísel v počítači a práce s nimi, základní bloky počítače a mikropočítače a jejich funkce, jednoobvodové mikropočítače a vestavné aplikace, průmyslové počítače, provedení počítače do průmyslového prostředí.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1B13PPS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1B13PPS

Cíle studia:

Orientace v technických prostředcích pro řízení a automatizaci technologických procesů, praktická cvičení s logickým řízením, základy práce s jednoduchým mikroprocesorem, základy práce se SCADA systémem; orientace v oblasti vlivů prostředí na provedení průmyslových počítačů.

Osnovy přednášek:

1. Zobrazení čísel v počítači, zpracování čísel počítačem, logické proměnné, znaky.
2. Kombinační číslicové obvody, návrh, popis, příklady.
3. Základní sekvenční číslicové obvody, návrh, popis, zjednodušování
4. Základní pojmy, blokové schéma počítače, mikropočítače, základní funkce
5. Části mikropočítače a jejich funkce, paměť mikropočítače.
6. Přerušovací systém, periferní obvody, vstupy a výstupy, komunikace.
7. Převodníky, čítače a další obvody.
8. Instrukční soubor mikroprocesoru.
9. Programování mikropočítačů - jazyky, prostředí, další nástroje.
10. Programování průmyslových systémů, SCADA
11. Pracoviště pro vývoj mikroprocesorových aplikací, návrh.
12. Mikropočítač a jeho okolí - napájení, rušení, emise, zkoušení počítačů.
13. Průmyslové počítače, PLC, PAC, IPC, provedení, vlivy okolního prostředí.
14. Příklady aplikací, funkční bezpečnost a spolehlivost.

Osnovy cvičení:

1. Číselné soustavy a převody mezi nimi
2. Zobrazení zápornych čísel a aritmetické operace, pevná a pohyblivá řádová čárka
3. Laboratorní cvičení, návrh a realizace kombinačních logických obvodů
4. Laboratorní cvičení, návrh a realizace sekvenčních logickych obvodů
5. Samostatná úloha, test
6. Laboratorní cvičení, práce s mikropocesorem, vývojové prostředí
7. Laboratorní cvičení, práce s mikrprocesorem, vstupy výstupy.
8. Laboratorní cvičení, práce s mikroprocesorem, převodník.
9. Programování mikroprocesoru ve vyšším jazyce. Test
10. Úvod do práce se SCADA systémem
11. Üloha se SCADA systémem
12. Laboratorní cvičení, komunikace SCADA systému s okolím.
13. Ukázky průmyslového řešení mikropočítačů.
14. Test, zápočet

Literatura:

Pinker, J: Mikroprocesory a mikropočítače, Ben, Praha 2011 Antošová, M., Davídek V.: Číslicová technika, Kopp 2009 Klaus Tkoltz a kol.: Příručka pro elektrotechnika, Europa - Sobotáles 2006 Literatura k ST8 viz http://martin.feld.cvut.cz/~kuenzel/A1B13PPS/index.htm

Požadavky:

Zpracování dílčích úloh na cvičení. Úspěšné absolvování testů. Podrobně viz http://martin.feld.cvut.cz/~kuenzel/A1B13PPS/index.htm

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Klíčová slova:

průmyslový počítač, logický obvod, mikroprocesor, mikropočítač

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEEM2_2018 Elektrotechnika a management P 2
BPEEM1_2018 Aplikovaná elektrotechnika P 2
BPEEM_BO_2018 Před zařazením do oboru P 2
BPEEM1_2016 Aplikovaná elektrotechnika P 4,6
BPEEM_BO_2016 Před zařazením do oboru P 4,6
BPEEM2_2016 Elektrotechnika a management P 4,6


Stránka vytvořena 30.5.2024 17:50:46, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)