Popis předmětu - B0M13MTE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0M13MTE Materiály a technologie pro elektroniku
Role:  Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0M13MTE

Anotace:

Předmět je zaměřen na základní procesy zpracování materiálů v mikroelektronice a slaboproudé elektrotechnice. Jsou zde prezentovány fyzikálně chemické základy procesů přípravy monokrystalů polovodičů, přípravy tenkých vrstev CVD a PVD, litografie, výroby struktur MIO, přípravy OE struktur, montáže MIO a plošných spojů, výroby kapacitorů, senzorů a aktuátorů, supravodičů a magnetických materiálů. Získané poznatky o vlastnostech materiálů a technologických procesech přispívají k racionalizaci projekce a výroby elektrotechnických produktů, mikroelektronických obvodů, optoelektronických součástek apod.

Cíle studia:

Získání poznatků o vlastnostech a chování materiálů pro elektroniku, procesech jejich zpracování a aplikaci těchto poznatků ve výrobě elektronických komponent.

Osnovy přednášek:

1. Základní fyzikálně- chemické procesy při zpracování materiálů. Difůze.
2. Fázové transformace, aplikace rovnovážných fázových diagramů.
3. Krystalizační metody polovodičů, směrová krystalizace, pásmová rafinace.
4. CVD metody. Příprava vrstev z parní a kapalné fáze. MO CVD.
5. PVD metody. Vakuové napařování, naprašování. Molekulární svazková epitaxe.
6. Zpracování materiálu v pevné fázi, leptání, litografie, mikrofabrikace, MEMS.
7. Technologie monolitických struktur polovodičů na bázi Si.
8. Technologie materiálů pro optické komunikace,optických vláken, LED, OLED, LD, LCD a TFT displejů .
9. Montáž monolitických a hybridních integrovaných obvodů, wire-bonding, pouzdření IO.
10. Materiály DPS, SMT a THT technologie, sítotisk, moderní procesy pájení, svařování, lepení v elektronické výrobě.
11. Technologie materiálů kondenzátorů keramických, MLC, elektrolytických a svitkových .
12. Materiály pro aktuátory a senzory. Technologie materiálů pro vodiče a supravodiče.
13. Magnetické materiály a technologie materiálů pro záznam informací v informatice.
14. Stárnutí materiálů, koroze, elektromigrace, degradace polymerů.

Osnovy cvičení:

1. BOZP, úvod do laboratorních úloh.
2. Měření elektrických vlastností polymerních kompozitů.
3. Stanovení průběhu koncentrace příměsí v monokrystalu křemíku.
4. Teplotní závislost komplexní permitivity keramických dielektrik.
5. Teplotní závislost permeability feritů.
6. Posouzení vlastností magneticky měkkých materiálů pomocí hysterezních smyček.
7. Studium krystalizace polymerů.
8. Difůze v polovodičích.
9. Transportní vlastnosti tenkých metalických vrstev.
10. Měření Hallova jevu.
11. Diferenciální termická analýza elektrotechnických pájek.
12. Mechanické vlastnosti elektrovodné mědi.
13. Studium strukturních poruch v polovodičových materiálech.
14. Test, zápočet.

Literatura:

[1] Bouda,V., Mach, P., Petr, J., Štupl, K.: Vlastnosti a technologie materiálů. Skripta FEL ČVUT 2004.
[2] Lipták, J., Sedláček, J.: Úvod do elektrotechnických materiálů. Skripta FEL ČVUT 2008.
[3] Czichos, H. et all: Handbook of Materials Measurement Methods. Springer 2006
[4] Sedláček, J.: Materiály a technologie pro elektroniku - Laboratorní cvičení. Skripta ČVUT 2005.
[5] Sedláček, J.: Materials and Technology for Electronics - Exercises. Textbook CTU 2007.
[6] Buschow, K.,H.,J.: Magnetic and Superconducting Materials. Elsevier 2005.
[7] Askeland, D., R., Phule., P., P.: The Science and Engineering of Materials. Thomson Brook/Cole 2003.
[8] Mendez., A., Morse. T., F.: Specialty Optical Fibers Handbook. Elsevier Academic Press 2007.
[9] Shukla, R. K., Sigh, A.: Electrical Engineering Materials. Tata McGraw Hill Education Private LTD. 2012
[10] Banerjee, G.K.: Electrical and Electronic Engineering Materials , PHI Learning Pvt. Ltd., 2015

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Klíčová slova:

Difuze, krystalizace, příprava tenkých vrstev CVD a PVD, technologie MIO, montáž MIO, plošné spoje, OE prvky, aktuátory , senzory, kapacitory, supravodiče, magnetika.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 4.3.2024 12:53:58, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)