Popis předmětu - A1M13IND

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1M13IND Projekt individuální
Role:  Rozsah výuky:4L
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Webová stránka:

http://technology.feld.cvut.cz:8080/xwiki/bin/view/K13113/Education_Works

Anotace:

Samostatná práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Projekt bude obhajován v rámci předmětu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M13IND

Cíle studia:

Student si ověří schopnost samostatně řešit zadaný problém komplexnějšího charakteru a zpracované řešení obhájit.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0+4l

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 21.5.2024 17:50:43, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)