Popis předmětu - B0M13TPR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0M13TPR Technologické projektování
Role:  Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1M13TPR

Anotace:

Projektový management - principy. Životní cyklus projektu. Projektový rámec. Fáze projektu: inicializační, konstrukční, odbavení a údržba. Organizační struktura projektu. Strategický management: SWOT, PEST a 5F. Logický rámec projektu. Harmonogram, GANTT, PERT. Modelování procesů. Management rizik a znalostí. Standardy a normy. Řízení lidských zdrojů. Finance.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M13TPR

Osnovy přednášek:

1. Projektový management. Životní cyklus projektu.
2. Technologické projektování.
3. Strategický management: SWOT, PEST a 5F.
4. Logický rámec projektu.
5. Požadavky. Nástroje projektového managementu.
6. GANTT, PERT, harmonogram.
7. Management rizik projektu, FMEA.
8. Řízení lidských zdrojů.
9. Procesní modelování.
10. Financování projektu.
11. Management znalostí.
12. Standardy a normy.
13. Změnový management.
14. Rezerva, diskuze a opakování.

Osnovy cvičení:

1. Úvodní cvičení. Seznámení s harmonogramem cvičení.
2. Výběr vhodných projektů.
3. Požadavky na 1. prezentaci.
4. Ukázky vybraných nástrojů. Konzultace.
5. 1. prezentace, 1 skupina.
6. 1. prezentace, 2 skupina.
7. 1. prezentace, 3 skupina.
8. Požadavky na 2. prezentaci.
9. Ukázky vybraných nástrojů. Konzultace.
10. Presentace seminárních prací.
11. 2. prezentace, 1 skupina.
12. 2. prezentace, 2 skupina.
13. 2. prezentace, 3 skupina.
14. Zápočet.

Literatura:

* Projektový management - Systémový přístup k řízení projektů, Svozilová Alena, 2011, Grada * Projektový management podle IPMA, Doležal Jan, Máchal * Pavel, Lacko Branislav a kolektiv, 2012, Grada * Management rizik projektů, Korecký Michal, Trkovský Václav, 2011, Grada * Světové standardy projektového řízení, Máchal Pavel * Kopečková Martina, Presová Radmila, 2015, Grada

Požadavky:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. Podmínkou zápočtu je odevzdání dostatečně ohodnoceného projektu. Další informace jsou na webových stránkách předmětu.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Klíčová slova:

projektový management, technologický projekt, plánování, SWOT, PEST, 5P, management zdrojů, management změn, životní cyklus projektu

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 4.3.2024 11:52:08, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)