Popis předmětu - AD1M13VES

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1M13VES Výroba elektrotechnických součástek
Role:  Rozsah výuky:14KP+6KL
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1M13VES

Anotace:

Technologie elektronických součástek, jejich označování, standardnizace. Základní užívané technologie. Typy součástek: rezistory, kondenzátory, vf. cívy a transformátory. Životní cykly součástek, ekologické aspekty výroby součástek.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M13VES

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M13VES

Cíle studia:

Studenti budou seznámeni s technologií výroby elektronických součástek, jejich vlastnostmi a metodami testování kvality součástek.

Osnovy přednášek:

1. Životní cyklus výrobku.
2. Recyklace OOZ, recyklační schémata.
3. Ekodesign el. výrobků s přihlédnutím k direktivám EU.
4. Praktická elektronika
5. Ideální pasivní součástky elektronických obvodů.
6. Polovodičové součástky.
7. Základy metrologie pro měření ve výrobě.
8. Technologie elektronických součástek, standardizace. Řady vybraných hodnot.
9. Konstrukce a technologie pevných rezistorů.
10. Vlastnosti rezistorů různých konstrukcí.
11. Konstrukce a technologie kondenzátorů- svitkové, keramické, elektrolytické kondenzátory.
12. Vlastnosti kondenzátorů, porovnání vlastností kondenzátorů různých konstrukcí.
13. Konstrukce a technologie součástek s indukčností - VF cívky, tlumivky.
14. Transformátory - nízkofrekvenční, impulzní, vysokofrekvenční.

Osnovy cvičení:

1. Základní statistické pojmy, vanová křivka, intenzita poruch.
2. Spolehlivost systému, rozdělení pravděpodobnosti, horká a studená záloha.
3. Bezpečnost práce v laboratoři, výklad laboratorních úloh.
4. Elektrické obvody.
5. Ideální součástky elektronických obvodů
6. Jednoduché polovodičové součástky, VA charakteristika diody a tranzistoru.
7. VA charakteristika fotovoltaického článku.
8. Nelinearita rezistorů a nelineární rezistory.
9. Výklad laboratorních úloh
10. Feroelektrické kondenzátory.
11. VF cívky.
12. Vlastnosti rezistorů při vysokých kmitočtech.
13. Vlastnosti kondenzátorů při vysokých kmitočtech.
14. Pájení desky s plošnými spoji

Literatura:

1. Ryšánek, V. Technologie elektronických součástek. Praha: ČVUT. 1991
2. Papež, V. Technologie elektronických součástek, cvičení. Praha: ČVUT. 1995
3. Froh, M. a kol.: Elektronika, Ben Praha 2006

Požadavky:

Pro získání zápočtu se student účastní seminářů, dokumentuje výsledky měření, odevzdá protokol z jedné laboratorní úlohy, získá minimálmě 50% bodů dosažitelného počtu v závěrečném testu

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Klíčová slova:

Elektrotechnické součástky, výroba elektrotechnických součástek

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 26.9.2023 15:50:32, semestry: Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)