Popis předmětu - AE0M13PRE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0M13PRE Industrial electronics
Role:  Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13113 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Webová stránka:

http://ocw.cvut.cz/moodle/course/view.php?id=273

Anotace:

Electronic components , resisttors, capacitors, HF coils, transformers Semiconductor devices Mounting technologies Senzore, regulating equipments Power converters.HF heating equipments. Electromagnetic compatibility in power electronic.

Cíle studia:

Studenti budou seznámeni s vlastnostmi záklasních elektronických součástek, jejich použitím v obvodech průmyslové elektrotechniky, senzorech a zařizeních pro VF ohřev.

Osnovy přednášek:

1. Components used in power electronics, resistors.
2. Capacitors.
3. Inductance devices .
4. Electromechanical devices .
5. Lines. Distributed parameter devices .
6. Semiconductor device design .
7. Modern semiconductor devices
8. Mounting technologies
9. Sensors
10. Measuring and regulating equipments
11. communication equipments .
12. Power converters.
13. HF heating equipments.
14. Electromagnetic compatibility in power electronic.

Osnovy cvičení:

1. Safety in laboratories. Instruction about lab. measurements - group 1.
2. Instruction about lab. measurements - group 1.
3. HF coils
4. Resistor and capacitors characteristics at HF
5. Power pulse transformer.
6, Semiconductor switch
7. Distributed parameter line
8. Instruction about lab. measurements - group 2.
9. Sensors for measuring physical parameters.
10. Semiconductor power converter.
11. HF generator matching .
12 Electronic devices cooling
13. EMC and EMC filters
14. Evaluation of lab. reports. A credit.

Literatura:

1. Horn, Delton T.: Electronic Components: A complete reference for project builders. Blue Ridge - TAB Books, 1992

Požadavky:

Pro získání zápočtu se student účastní seminářů, odevzdá protokol z jedné laboratorní úlohy a získá minimálně 50 % z maximálního množství hodnotících bodů v testech

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Klíčová slova:

elektronické součástky, senzory, VF ohřev

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 1.10.2023 07:51:15, semestry: Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)