Popis předmětu - AD0B13KEO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD0B13KEO Konstrukce a realizace elektronických obvodů
Role:  Rozsah výuky:14KP+6KL
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Webová stránka:

http://ocw.cvut.cz/moodle/course/enrol.php?id=132

Anotace:

Návrh a konstrukce desek plošných spojů a sestav. Jednostranné, oboustranné a vícevrstvé desky. Technologie vsazované montáže a povrchové montáže. Návrhy předloh plošných spojů. Pasivní a polovodičové součástky pro elektronické obvody. Rozmísťování a automatické osazování součástek. Pájecí techniky. Testování desek plošných spojů ve výrobě.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B13KEO

Cíle studia:

Studenti se seznámí s vlastnostmi základních elektronických součástek, jejich použitím při realizaci elektronických obvodů, technologií návrhu a realizace PCB a postupy při uvádění do chodu realizovaných zařízení

Osnovy přednášek:

1. Způsoby realizace elektronického obvodu, vliv na konstrukci
2. Technika návrhu reálného obvodu
3. Technologie plošných spojů a montáže součástek
4. Praktický návrh plošných spojů
5. Počítačový návrh
6. Specifické vlastnosti pasiv. součástek ve vztahu k aplikaci
7. Specifické vlastnosti aktivních součástek
8. Napáječe pro elektronické obvody, návrh, realizace
9. Zásady při osazování součástek, pájení, povrchová úprava
10. Spínací a propojovací členy
11. Uvádění do provozu, ověření funkce
12. Výběr měřicích metod a přístrojů
13. Vliv konstrukce na spolehlivost zařízení
14. Základní normy pro elektronická zařízení

Osnovy cvičení:

1. Úvod. Bezpečnostní předpisy. Katalogy součástek
2. Způsoby realizace elektronických obvodů
3. Návrh desky plošného spoje
4. Počítačový program FORMICA
5. Počítačový program FORMICA
6. Realizace elektronického obvodu - schéma
8. Realizace elektronického obvodu - plošný spoj
9. Montáž součástek
10. Realizace elektronického obvodu - pájení
11. Ověřování funkce obvodu
12. Měření na obvodu
13. Závěrečná zpráva
14. Zápočet

Literatura:

[1] Cetl, T., Papež, V.: Konstrukce a realizace elektronických obvodů. Skripta FEL ČVUT, Praha 2002
[2] Horowitz, P., Hill, W.: The Art of Electronics. Cambridge University Press, Cambridge 1989
[3] Cetl, T.,Hrzina, P., Papež, V.: Příklady konstrukčních řešení elektronických obvodů. Skripta FEL ČVUT, Praha 2006

Požadavky:

Pro získání zápočtu se student účastní seminářů, realizuje zvolené zařízení nebo elektronický obvod, odevzdá protokol o realizaci obvodu a získá minimálně 50 % z maximálního množství hodnotících bodů v testech. Ze 3 otázek u zkoušky nezodpoví maximálně 1.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Klíčová slova:

Elektronické součástky, montáž desek s plošnými spoji

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 25.2.2024 09:51:27, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)