Popis předmětu - XP13DEZ

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP13DEZ Degradační procesy elektrických zařízení
Role:S Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:Dušek K. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Dušek K. Kreditů:4
Cvičící:Dušek K. Semestr:Z

Anotace:

Předmět seznámí posluchače se základními degradačními procesy, kterým je vystaven elektrotechnický výrobek v provozním prostředí. Tyto poznatky bude student aplikovat na konkrétní výrobek pro modelové provozní prostředí. Dominantní degradační proces výrobku by se měl pokusit student ověřit v laboratoři, popřípadě provést jeho počítačovou simulaci. Pozornost je věnována i ekologickým aspektům spojeným s volbou materiálů (technologii), které jsou schopny degradační proces omezit.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními degradačními procesy, kterým je vystaven elektrotechnický výrobek v provozním prostředí a aplikovat tyto poznatky na konkrétní výrobek pro modelové provozní prostředí.

Osnovy přednášek:

1. Provozní prostředí el. zařízení
2. Základy teorie spolehlivosti a životnosti el. zařízení
3. Degradační působení provozního prostředí
4. Termooxidační stárnutí materiálu
5. Korozní degradace
6. Fotochemická degradace
7. Degradace vyvolaná prachem
8. Vlhkostní degradace
9. Degradace vyvolaná mechanickým namáháním
10. Počítačová simulace degradačních procesů
11. Úprava el. zařízení do ztíženého provozního prostředí
12. Ekologické aspekty použití vybraných materiálů pro ztížené prostředí
13. Metodika životnostních a spolehlivostních zkoušek
14. Metodika zkoušek klimatické a mechanické odolnosti

Osnovy cvičení:

Literatura:

Rychtera M.: Atmospheric Deterioration of Technological Materials: Africa Pt. A: A Technoclimatic Atlas (Materials Science Monographs), Elsevier Science Ltd, 1985 Myer K.: Handbook of Environmental Degradation of Materials, William Andrew, 2016 Bowcott H. J., Cleaver A.J.: Corrosion of electrical components by their atmospheric environment, 1962 Bartoníček, R.: Protikorozní ochrana, SNTL Praha 1980

Požadavky:

Klíčová slova:

elektronické součástky, kvalita elektronických součástek

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 17.6.2024 15:50:49, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)