Studijní obory

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | O | P | R | S | T | U | V | Z
Popis stránky:
Na této stránce jsou popsány všechny obory vyučované na naší fakultě. Obory jsou řazeny abecedně.

Aplikovaná elektrotechnika - BPEEM118

Menu   Studijní plány oboru


Aplikovaná elektrotechnika - 2602R001

Menu   Studijní plány oboru


Artificial Intelligence - MEOI718

Menu   Studijní plány oboru


Audiovisual Technology and Signal Processing - MEEK218

Menu   Studijní plány oboru


Audiovizuální technika a zpracování signálů - MPEK218

Menu   Studijní plány oboru


Avionika - 3906T009

Menu   Studijní plány oboru


Bioinformatics - MEOI818

Menu   Studijní plány oboru


Bioinformatics - MEBIO118

Menu   Studijní plány oboru


Bioinformatika - MPBIO118

Menu   Studijní plány oboru


Bioinformatika - MPOI818

Menu   Studijní plány oboru


Biomedicínské inženýrství - 3901T009

The masters study program branch Biomedical engineering aims to educate electro-technical engineers with knowledge and abilities to solve engineering problems namely in the domain of design and construction of medical device for diagnostics and therapy, design and development of medical information and decision support systems. The program covers extensive area of advanced biomedical technologies, both of hardware and software. It concerns signal theory, methods of system modelling and simulation, image processing, complex medical data processing and interpretation, design and implementation of large health care information systems, design and realization of complex medical devices; complex view on the whole chain starting from a patient (measurement, examination methods) over data analysis to evaluation and interpretation and successive storage in health care records; engineering design and construction of medical devices, measurement, transmission and processing of electric and non-electric quantities. The students acquire very good theoretical fundamentals with strong interdisciplinary structure. Thanks to this they are flexible and have competitive advantage on the labor market.

Menu   Studijní plány oboru


Business informatics - BPSIT320

Menu   Studijní plány oboru


Communication Systems and Networks - MEEK518

Menu   Studijní plány oboru


Computer Engineering - MEOI418

Menu   Studijní plány oboru


Computer Graphics - MEOI318

Menu   Studijní plány oboru


Computer Vision and Image Processing - MEOI518

Menu   Studijní plány oboru


Cyber Security - MEOI218

Menu   Studijní plány oboru


Data Science - MEOI918

Menu   Studijní plány oboru


Datové vědy - MPOI918

Menu   Studijní plány oboru


Electrical Drives - MEEEM118

Menu   Studijní plány oboru


Electrical Power Engineering - MEEEM218

Menu   Studijní plány oboru


Electronics - MEEK118

Menu   Studijní plány oboru


Elektrické pohony - MPEEM118

Menu   Studijní plány oboru


Elektroenergetika - MPEEM218

Menu   Studijní plány oboru


Elektronika - MPEK118

Menu   Studijní plány oboru


Elektrotechnika a management - BPEEM218

Menu   Studijní plány oboru


Elektrotechnika a management - 2608R005

Menu   Studijní plány oboru


Enterprise systémy - BPSIT120

Menu   Studijní plány oboru


Fotonika - MPEK318

Menu   Studijní plány oboru


Human-Computer Interaction - MEOI118

Menu   Studijní plány oboru


Image Processing - MEBIO318

Menu   Studijní plány oboru


Informatika a počítačové vědy - 1801R034

Menu   Studijní plány oboru


Integrované elektronické systémy - 2612T075

Obor připravuje absolventy se schopnostmi navrhovat a realizovat komplexní integrované elektronické systémy. Studenti oboru získají hluboké znalosti principů činnosti nejmodernějších komponent současné elektroniky, struktury integrovaných systémů a metodiky jejich návrhu. Absolventi se uplatní především ve výzkumných a vývojových centrech high-tech firem, kde získané poznatky využijí při návrhu a realizaci integrovaných elektronických, optoelektronických, mechatronických a bioelektronických systémů.

Menu   Studijní plány oboru


Interakce člověka s počítačem - MPOI118

Menu   Studijní plány oboru


Internet věcí - BPOI218

Menu   Studijní plány oboru


Internet věcí - 1801R058

Menu   Studijní plány oboru


Komunikace a zpracování informace - MPEK820

Menu   Studijní plány oboru


Komunikace a zpracování signálu - 2612T076

Obor rozvíjí zejména matematickou formu popisu systémů a algoritmů pro zpracovávaní veličin. Zohledňuje současný trend, kdy je fyzikální veličina (signál) zpracovávána algoritmy využívajícími velmi pokročilých matematických metod a realizace zařízení je de fakto převedena na formální matematický algoritmus. Zcela dominantní je tento přístup zejména v oblastech zpracování signálu rádiových digitálních komunikačních zařízení, radaru, rádiové navigace, zpracování obrazové a zvukové informace.

Menu   Studijní plány oboru


Komunikační sítě a internet - MPEK518

Menu   Studijní plány oboru


Kybernetická bezpečnost - MPOI218

Menu   Studijní plány oboru


Kybernetika a robotika - 2612T083

Menu   Studijní plány oboru


Lékařská technika - MPBIO218

Menu   Studijní plány oboru


Letecké a kosmické systémy - 2612T072

Menu   Studijní plány oboru


Management energetiky a elektrotechniky - MPEEM418

Menu   Studijní plány oboru


Management of Power Engineering and Electrotechnics - MEEEM418

Menu   Studijní plány oboru


Medical Instrumentation - MEBIO218

Menu   Studijní plány oboru


Mobile Communications - MEEK618

Menu   Studijní plány oboru


Mobilní komunikace - MPEK618

Menu   Studijní plány oboru


Otevřené elektronické systémy - 2612R000

Program je zaměřen na poskytnutí velmi universální teoretické průpravy v širokém základu matematiky, fyziky, a teoreticko-průpravných předmětů z oblasti elektronických systémů. Většina předmětů programu má charakter teoretický a prakticko-profesní předměty jsou redukovány. Z důvodů vysoké univerzality je celý BSP konstruován jako jeden průchod s malou variabilitou, která zabraňuje předčasné specializaci bez adekvátních základů. I když není BSP-OES studium cílem samo o sobě, poslouží díky své teoretické náročnosti výborně jako selekce tvořivých a nadaných absolventů, kteří se pak snadno samostatně zorientují v libovolné technické oblasti. Sjednocující a vším se prolínající myšlenkou konstrukce programu je důraz na "pyramidu" vzdělání, kdy nižší patro vzdělání musí být vždy bytelnější a širší než na něm stavěná vyšší patra a že universitní podstata vzdělání stojí na nadčasově platné teorii a nikoliv schopnosti provádět rutinní výpočty. Program doplňuje portfolio již existujících spíše prakticko-profesně zaměřených programů o čistě teoreticko-univerzitní program. Existující předměty ostatních programů tedy nevytváří konkurenci, ale naopak doplněk.

Menu   Studijní plány oboru


Photonics - MEEK318

Menu   Studijní plány oboru


Počítačová grafika - MPOI318

Menu   Studijní plány oboru


Počítačové hry a grafika - BPOI418

Menu   Studijní plány oboru


Počítačové hry a grafika - 1801R059

Menu   Studijní plány oboru


Počítačové inženýrství - MPOI418

Menu   Studijní plány oboru


Počítačové vidění a digitální obraz - MPOI518

Menu   Studijní plány oboru


Před zařazením do oboru - ---

Menu   Studijní plány oboru


Radio Systems - MEEK718

Menu   Studijní plány oboru


Rádiové komunikace a systémy - MPEK718

Menu   Studijní plány oboru


Robotika - 2301T013

The Cybernetics and Robotics study program has a modern conception based on suggestions put forward by international professional organizations. The lectures and theoretical studies are well balanced with creative work in our modern and well-equipped laboratories. Our education gives students a solid theoretical background which will enable them throughout their lives to adapt to new knowledge and new technologies. Our study program is comparable in contact with similar programs at the best universities in the world. We use standard English textbooks by renowned authors and modern teaching aids. Great emphasis is put on practical projects and individual work. Many project specifications come directly from industry. The program offers a great amount of freedom in choosing elective courses. In addition to the obligatory courses students can choose elective courses from other study programs. The obligatory courses provide a solid theoretical foundation, while the elective courses give students a chance to develop their abilities, e.g. in team work, and to improve their knowledge in related areas, ranging from industry, transportation and biomedical engineering to economics, social sciences, and humanities.

Menu   Studijní plány oboru


Senzory a přístrojová technika - 2601T016

Menu   Studijní plány oboru


Signal Processing - MEBIO418

Menu   Studijní plány oboru


Software Engineering - MEOI618

Menu   Studijní plány oboru


Software - BPOI318

Menu   Studijní plány oboru


Software - 1801R060

Menu   Studijní plány oboru


Softwarové inženýrství - MPOI618

Menu   Studijní plány oboru


Systémy a řízení - 2612T068

Menu   Studijní plány oboru


Technological Systems - MEEEM318

Menu   Studijní plány oboru


Technologické systémy - MPEEM318

Menu   Studijní plány oboru


Technologie internetu věcí - MPEK418

Menu   Studijní plány oboru


Technologie internetu věcí - BPSIT420

Menu   Studijní plány oboru


Technologie pro multimédia a virtuální realitu - BPSIT220

Menu   Studijní plány oboru


Technology of the Internet of Things - MEEK418

Menu   Studijní plány oboru


Umělá inteligence - MPOI718

Menu   Studijní plány oboru


Vysokofrekvenční a digitální technika - 2612T077

Obor připravuje absolventy pro návrh hardwaru elektronických systémů (analogových i digitálních) pokrývající široký rozsah technologií a kmitočtů, od základního pásma až po milimetrové vlny. Absolvent oboru získá během studia hluboké vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro výzkum a vývoj vysokofrekvenčních systémů, obvodů a jejich prvků. Je schopen analýzy problémů a jejich samostatného tvůrčího řešení za použití soudobých prostředků. Nalezne uplatnění v R&D odděleních firem vyvíjejících elektronické obvody a systémy, zejména pak komunikační, radiolokační, navigační, měřicí a telemetrické.

Menu   Studijní plány oboru


Základy umělé inteligence a počítačových věd - BPOI118

Menu   Studijní plány oboru


Zpracování obrazu - MPBIO318

Menu   Studijní plány oboru


Zpracování signálů - MPBIO418

Menu   Studijní plány oboru


Stránka vytvořena 29.5.2024 14:50:49, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)