Popis předmětu - XP13SJD

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP13SJD Systémy řízení jakosti
Role:S Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:Mach P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Mach P., Molhanec M. Kreditů:4
Cvičící:Mach P., Molhanec M. Semestr:L

Webová stránka:

/education/bk/predmety/11/85/p11850304.html

Anotace:

Pojem jakosti a spolehlivosti. Základní systémy řízení jakosti. ISO 9000, TQM, Kaizen. Základní charakteristika ISO 9000. Příručka jakosti. Smyčka jakosti. Faktorové experimenty a jejich úloha v jakosti. Matematický model na základě faktorových experimentů. Optimalizace matematického modelu. Systém řízení jakosti Six Sigma a postup jeho zavádění. Základní nástroje systému Six Sigma. Spolehlivost jako podmnožina jakosti. Matematická rozdělení užívaná v oblasti spolehlivosti. Koeficient využití a údržby. Zálohování - typy a matematický popis. Zrychlené zkoušky spolehlivoati. Zpracování a analýza experimentáílních dat.

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům, kteří mají základní znalosti o kvalitě a spolehlivosti, informace, které jim umožní aktivně využívat výpočetní nástroje pro hodnocení a řízení kvality a spolehlivosti. Předmět nabízí studentům základní přístup k filozofii kvality a její teorii a praxi. Student se naučí používat některé matematické nástroje pro řízení kvality a spolehlivosti a interpretovat výsledky tohoto matematického zpracování.

Obsah:

Studenti se seznámí s teoretickými nástroji pro efektivní řízení kvality a spolehlivosti. Studenti se dále seznámí také s problematikou testů spolehlivosti, metodami testování a hodnocením experimentů.Předmět nabízí studentům základní přístup k filozofii kvality, teorii a praxi ISO 9000, TQM, Six Sigma a k otázce spolehlivosti.

Osnovy přednášek:

1. Moderní filozofie řízení kvality a spolehlivosti. ISO 9000, TQM, Six Sigma.
2. ISO 9000 a prvky tohoto systém kvality. Příručka kvality. Spirála kvality.
3. Celkové řízení kvality (TQM). Kvalita jako konkurenční strategie. TQM, organizační úvahy, systémový přístup.
4. Faktorové experimenty.
5. Matematický model na základě faktorových experimentů. Optimalizace různých typů matematických modelů.
6. Six Sigma - základní strategie a postup jejího zavádění. Základní nástroje pro aplikaci Six Sigma.
7. Regulační diagramy a jejich zpracování.
8. Statistická kontrola procesu (SPC). Vybrané základní a pokročilé nástroje SPC. 7 Ishikawa tools.
9. 7 nových nástrojů řízení jakosti. QFD - Quality Function Deployment. Dům jakosti.
10. Spolehlivost jako podmnožina kvality.
11. Základní typy matematických rozdělení používaných ve spolehlivosti.
12. Zrychlené testování spolehlivosti. Spolehlivost různých typů řetězců.
13. Zálohování - typy a jejich matematický popis.
14. Zpracování a analýza experimentálních dat.

Osnovy cvičení:

1. Základní pojmy z problematiky pravděpodobnosti a spolehlivosti. Řešení příkladů.
2. Příručka jakosti ISO 9000 pro výrobce výkonových polovodičových součástek.
3. Úloha: příručka jakost pro zadaný typ procesu.
4. Úloha: příručka jakost pro zadaný typ procesu.
5. Výpočet matematického modelu pro zadaný typ procesu pomocí faktorových experimentů.
6. Výpočet matematického modelu pro zadaný typ procesu pomocí faktorových experimentů.
7. Testování a modelu pomocí F-testu. Optimalizace procesu na základně vytvořeného modelu.
8. Výpočet regulačního diagramu pro zadaný typ procesu.
9. Zadání individuální studentské práce.
10. Řešení individuální studentské práce.
11. Řešení individuální studentské práce.
12. Řešení individuální studentské práce.
13. Obhajoba individuální studentské práce.
14. Zápočet.

Literatura:

[1] Montgomery, D.C.: Introductiont to Statistical Quality Control. John Wiley and Sons. 2016. ISBN 978-1-118-14681-1
[2] Breyfogle III F. W.: Implementing Six Sigma. John Wiley and Sons. 2003. ISBN 0-471-26572-1
[3] O’Connor, P. D. T.: Practical Reliability Engineering. John Wiley and Sons. 2010. ISBN 978-0-470-84463-5

Požadavky:

Student musí mít absolvovaný základní kurz z problematiky pravděpodobnosti a spolehlivosti.

Poznámka:

Student musí nejprve získat zápočet, a pak se teprve může přihlásit ke zkoušce.

Klíčová slova:

Kvalita, spolehlivost, statistické řízení jakosti, nástroje pro řízení jakosti, ISO 9000, TQM, DOE, faktorové experimenty, zálohování, zrychlené zkoušky spolehlivosti.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 28.1.2023 17:51:12, semestry: L/2021-2, Z/2024-5, Z,L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)