Skupiny předmětů s rolí PV - Povinně volitelné předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | C | H | P | Ú
Popis stránky:
Všechny tyto skupiny zastávají ve studijních plánech stejnou roli. U každé skupiny jsou zobrazeny požadavky na její splnění. Skupiny jsou řazeny abecedně.

Skupiny předmětů s rolí PV - Povinně volitelné předměty

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Anglicky přednášené předměty 0 47 1
Compulsory elective subjects of the programme - Group 1 18 36 3
Compulsory elective subjects of the programme - Group 2 24 114 4
Compulsory elective subjects of the programme 24 24 4
Compulsory elective subjects of the programme 24 24 4
Compulsory elective subjects of the programme 24 24 4
Compulsory elective subjects of the programme 8 40 2
Compulsory elective subjects of the specialization 10 20 2
Compulsory elective subjects of the specialization 15 45 3
Compulsory elective ubjects of the programme 24 24 4
Compulsory optionally subjects 15 41 2
Compulsory optionally subjects 22 40 3
Compulsory optionally subjects 3 11 1
Compulsory subjects of the programme 30 30 5
Compulsory subjects of the programme 30 30 5
Compulsory subjects of the programme 30 30 5
Compulsory subjects of the programme 30 30 5
Compulsory subjects of the programme 30 30 5
Compulsory subjects of the programme 30 30 5
Compulsory subjetcs of the branch 38 87 7
Compulsory subjetcs of the branch 39 81 7
Humanities subjects 5 5 1
Humanitní předměty 4 28 1
Povinně volitelné předměty - specializace Business Informatics 10 21 2
Povinně volitelné předměty - specializace Enterprise Systémy 9 21 2
Povinně volitelné předměty - specializace Technologie internetu věcí 9 32 2
Povinně volitelné předměty - specializace Technologie pro multimédia a virtuální realitu 10 22 2
Povinně volitelné předměty programu - laboratoře 4 12 1
Povinně volitelné předměty programu - laboratoře 4 12 1
Povinně volitelné předměty programu - skupina 1 18 36 3
Povinně volitelné předměty programu - skupina 2 24 114 4
Povinně volitelné předměty programu 32 92 8
Povinně volitelné předměty programu 12 30 2
Povinně volitelné předměty programu 30 30 5
Povinně volitelné předměty programu 30 30 5
Povinně volitelné předměty programu 32 116 8
Povinně volitelné předměty programu 16 24 4
Povinně volitelné předměty programu 4 12 1
Povinně volitelné předměty programu 6 90 1
Povinně volitelné předměty programu 6 90 1
Povinně volitelné předměty programu 6 90 1
Povinně volitelné předměty programu 6 96 1
Povinně volitelné předměty programu 36 120 6
Povinně volitelné předměty programu 16 45 4
Povinně volitelné předměty programu 10 10 2
Povinně volitelné předměty programu 5 5 1
Povinně volitelné předměty programu 30 30 5
Povinně volitelné předměty programu 30 30 5
Povinně volitelné předměty programu 30 30 5
Povinně volitelné předměty programu 30 30 5
Povinně volitelné předměty programu 30 30 5
Povinně volitelné předměty programu 30 30 5
Povinně volitelné předměty programu 30 30 5
Povinně volitelné předměty specializace 10 20 2
Povinně volitelné předměty specializace 15 45 3
Povinně volitelné předměty specializace 10 20 2
Povinně volitelné předměty specializace 15 45 3
Povinně volitelné předměty 2 4 8 1
Povinně volitelné předměty 20 78 4
Povinně volitelné předměty 20 133 4
Povinně volitelné předměty 36 72 9
Povinně volitelné předměty 8 44 2
Povinně volitelné předměty 14 85 3
Povinně volitelné předměty 24 24 4
Povinně volitelné předměty 24 24 4
Povinně volitelné předměty 24 24 4
Povinně volitelné předměty 24 24 4
Programování 6 12 1
Předměty doktorského programu Kybernetika a robotika 16 28 4
Úvod do inženýrství 4 8 1


Stránka vytvořena 16.6.2024 17:51:33, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)