Skupina předmětů - 2018_BBIOPROG - Programování

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Programování
Min. kreditů: 6   Max. kreditů: 12   Min. předmětů: 1 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B3B33ALP Algoritmy a programování 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Kybic J., Vonásek V.   13133
BAB37ZPR Základy programování 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Vítek S.   13137


Stránka vytvořena 20.4.2024 15:51:02, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)