Skupina předmětů - 2021_BSITPVS2 - Povinně volitelné předměty - specializace Technologie pro multimédia a virtuální realitu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | M | P | 3
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty - specializace Technologie pro multimédia a virtuální realitu
Min. kreditů: 10   Max. kreditů: 22   Min. předmětů: 2 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B6B37MM2 Multimedia 2 2P+2L+6D CS Z,ZK L 4 5 Rund F.   13137
B0B39PGR Programování grafiky 2P+2C+8D   Z,ZK L 4 6 Felkel P.   13139
B2M32DSVA Distribuované systémy a výpočty 2P + 2C CS Z,ZK Z 5 6 Macejko P.   13132
B6B39TDM 3D modelování 0P+4C+6D   KZ Z 5 5 Sedláček D.   13139

Specializace Technologie pro multimédia a virtuální realitu


Stránka vytvořena 19.5.2024 07:50:36, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)