Skupina předmětů - 2018_MEKEPV7 - Compulsory subjects of the programme

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
C | D | M | R | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the programme
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE2M17CADA CAD in HF Technique 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Škvor Z.   13117
BE2M17MIMA Microwave Measurements 2P+2L EN Z,ZK L 2 6 Hudec P.   13117
BE2M32MKSA Mobile Networks 2P + 2L EN Z,ZK Z 3 6 Bečvář Z.   13132
BE2M34NSV VLSI System Design 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Hazdra P.   13134
BE2M37DTRA Digital Video and Audio Broadcasting 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6     13137
BE2M37RNVA Radio Navigation 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Kovář P.   13137

Specializace radiové systémy


Stránka vytvořena 18.6.2024 17:50:52, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)