Skupina předmětů - 2021_MEKPV8A - Povinně volitelné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | K | M | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty programu
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B2M32MKSA Mobilní komunikační sítě 2P + 2L CS Z,ZK Z 1 6 Bečvář Z.   13132
B3M35DRS Dynamika a řízení sítí 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6     13135
B2M37KDKA Kódování v digitálních komunikacích 3P+1C CS Z,ZK L 2 6 Sýkora J.   13137
B2M37KASA Komprese obrazů a signálů 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Vítek S.   13137
B2M37SEK Synchronizace a ekvalizace v digitálních komunikacích 3P+1C CS Z,ZK Z 3 6 Sýkora J.   13137

Specializace Komunikace a zpracování informace (KZI)


Stránka vytvořena 25.7.2024 15:51:08, semestry: L/2023-4, Z,L/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)