Skupina předmětů - 2016_MLAKPV - Povinně volitelné předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | E | J | O | P | R | Ř | S | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty
Min. kreditů: 8   Max. kreditů: 44   Min. předmětů: 2 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B3M33ARO1 Autonomní robotika 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Zimmermann K.   13133
B2M37RNVA Rádiová navigace 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Kovář P.   13137
B2M37SSPA Statistické zpracování signálů 4P+0C CS Z,ZK L 2 6 Sýkora J.   13137
B9M38VBM Videometrie a bezdotykové měření 2P+2L CS Z,ZK Z 2 4 Fischer J.   13138
B1M13JAS1 Jakost a spolehlivost 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Mach P.   13113
A0M33PAR Praktická robotika 1P+3L CS KZ Z 3 4 Přeučil L.   13133
B9M35OFD Odhadování, filtrace a detekce 2P+2C CS Z,ZK Z 3 4 Havlena V.   13135
A0M37RLP Řízení letového provozu 2P+2C CS Z,ZK Z 3 4 Kovář P.   13137
B9M38EML Experimentální metody v letectví a zkoušení letadel 3P+1L CS KZ Z 3 4     13138


Stránka vytvořena 30.11.2023 05:50:38, semestry: Z/2024-5, L/2022-3, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)