Skupina předmětů - 2018_MEEMEPV1 - Compulsory elective subjects of the specialization

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory elective subjects of the specialization
Min. kreditů: 10   Max. kreditů: 20   Min. předmětů: 2 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE1M13VSE Power components in electrical engineering 2P+2L EN Z,ZK L 2 5     13113
BE1M14MDS1 Modeling of Dynamical Systems 2P+2C EN Z,ZK L 2 5     13114
BE1M15ELS Electrical Light 2P+2L EN Z,ZK L 2 5     13115
BE1M16EUE1 Economy of Energy Use 2P+2S EN Z,ZK L 2 5 Beranovský J.   13116


Stránka vytvořena 20.5.2024 05:50:33, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)