Skupina předmětů - 2018_BEEMPV2 - Povinně volitelné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty programu
Min. kreditů: 5   Max. kreditů: 5   Min. předmětů: 1 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B1B13SSE1 Solární systémy a elektrochemické zdroje 2P+2L CS Z,ZK L 6 5 Benda V.   13113
B1B16EOB Ekonomika ochran před bleskovými výboji 2P+2L CS Z,ZK L 6 5 Mikeš J.   13116

Specializace - Elektrotechnika a management


Stránka vytvořena 15.6.2024 17:50:50, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)