Skupina předmětů - 2018_MEEMPV2-K - Povinně volitelné předměty specializace

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
C | D | E | R | Ř | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty specializace
Min. kreditů: 15   Max. kreditů: 45   Min. předmětů: 3 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BD1M16DES Dopravní energetické systémy 14KP+6KS CS Z,ZK Z 2,3 5 Vítek M.   13116
BD1M16ENI Environmentální inženýrství 14KP+6KS CS Z,ZK Z,L 2,3 5     13116
BD1M16RES Rozvoj energetických systémů 14KP+6KS CS Z,ZK L 2,3 5 Krejcar R.   13116
BD1M16JAK Řízení jakosti 14KP+6KS CS Z,ZK Z 2,3 5     13116
BD1M16STA Statistické metody v ekonomii 14KP+6KC CS Z,ZK L 2,3 5     13116
BD1M15ETT Elektrotepelná technika 14KP+6KS CS Z,ZK Z 3 5     13115
BD1M16CTR1 Controllingové řízení 14KP+6KS CS Z,ZK Z 3 5     13116
BD1M16EUE1 Ekonomika užití energie 14KP+6KS CS Z,ZK L 3 5 Beranovský J.   13116


Stránka vytvořena 19.5.2024 15:50:46, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)