Skupina předmětů - 2021_MKYRPV2 - Povinně volitelné předměty programu - skupina 2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | H | I | K | M | N | P | Ř | S | T | U | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty programu - skupina 2
Min. kreditů: 24   Max. kreditů: 114   Min. předmětů: 4 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B2M32MKSA Mobilní komunikační sítě 2P + 2L CS Z,ZK Z 1 6 Bečvář Z.   13132
B3M33PKR Pokročilá kinematika robotů 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Pajdla T.   13133
B4M33TDV Trojrozměrné počítačové vidění 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Šára R.   13133
B3M35NES Nelineární systémy 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Čelikovský S.   13135
B3M35PSR Programování systémů reálného času 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Sojka M.   13135
B3M38PSL1 Přístrojové systémy letadel 2P+2L CS Z,ZK Z 1 6 Roháč J.   13138
B3M38VBM1 Videometrie a bezkontaktní měření 2P+2L CS Z,ZK Z 1 6 Fischer J., Šmíd R.   13138
B3M33HRO Humanoidní roboti 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Hoffmann M.   13133
B3M35KOA Kombinatorické algoritmy 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Hanzálek Z.   13135
B3M38ASE Automobilové senzory a sítě 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Novák J.   13138
B3M38INA1 Integrovaná avionika 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Roháč J.   13138
B3M38VIN1 Virtuální instrumentace 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Platil A.   13138
B3M33MRS Multirobotické letecké systémy 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Saska M.   13133
B3M35DRS Dynamika a řízení sítí 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6     13135
B3M35HYS Hybridní systémy 2P+2C CS Z,ZK   3 6 Hurák Z.   13135
B3M35RSA Řídicí systémy automobilu 2P+2S CS Z,ZK   3 6 Haniš T.   13135
B3M35SRL Systémy řízení letu 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Hromčík M.   13135
B4M36UIR Umělá inteligence v robotice 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Faigl J.   13136
B3M38POS Pokročilé senzory 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Platil A.   13138

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Studenti musí absolvovat celkem 7 povinně volitelných předmětů v součtu ze skupiny 1 a skupiny 2 za splnění podmínky na minimálně 3 absolvované předměty ze skupiny 1.


Stránka vytvořena 19.6.2024 14:51:05, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)