Skupina předmětů - 2021_MKYRPV1 - Povinně volitelné předměty programu - skupina 1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
M | O | S | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty programu - skupina 1
Min. kreditů: 18   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 3 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B3M38ZDS1 Zpracování a digitalizace signálů 2P+2L CS Z,ZK Z 1 6 Vedral J.   13138
BE4M33SSU Statistical Machine Learning 2P+2C EN Z,ZK Z 1,3 6 Flach B.   13133
B4M33MPV Metody počítačového vidění 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Matas J.   13133
B3M35ORR Optimální a robustní řízení 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Hurák Z.   13135
B3M38SPD1 Sběr a přenos dat 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Šmíd R.   13138
B3M35OFD Odhadování, filtrace a detekce 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Havlena V.   13135

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Studenti musí absolvovat nejméně 3 povinně-volitelné předměty ze skupiny 1.


Stránka vytvořena 18.4.2024 17:50:33, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)