Skupina předmětů - 2018_MEEMEH - Humanities subjects

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Humanities subjects
Min. kreditů: 5   Max. kreditů: 5   Min. předmětů: 1 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE0M16HSD1 History of economy and social studies 2P+2S EN Z,ZK Z,L 1,3 5     13116
BE0M16HVT History of science and technology 2 2P+2S EN Z,ZK Z,L 1,3 5     13116
BE0M16FIL Philosophy 2 2P+2S EN Z,ZK Z,L 1,3 5 Zamarovský P.   13116
BE0M16PSM Psychology 2P+2S EN Z,ZK Z,L 1,3 5     13116
BE0M16TEO Theology 2P+2S EN Z,ZK L 1,3 4     13116


Stránka vytvořena 21.5.2024 17:50:43, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)