Skupina předmětů - 2018_MEKPV6 - Povinně volitelné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | I | K | P | Ř | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty programu
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B2M32DMT Diagnostika a měření v telekomunikacích 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Vodrážka J.   13132
B2M32IBEA Informační bezpečnost 2P + 2C CS Z,ZK L 2 6 Boháč L., Vaněk T.   13132
B2M32RTK Řízení telefonní komunikace 2P + 2L CS Z,ZK L 2 6 Bešťák R.   13132
B2M37KDKA Kódování v digitálních komunikacích 3P+1C CS Z,ZK L 2 6 Sýkora J.   13137
B2M32DZSA Digitální zpracování signálů v telekomunikacích 2P + 2L CS Z,ZK Z 3 6     13132
B2M32DSVA Distribuované systémy a výpočty 2P + 2C CS Z,ZK Z 3 6 Macejko P.   13132
B2M32PRSA Přístupové sítě 2P + 2L CS Z,ZK Z 3 6 Vodrážka J.   13132
B2M32THOA Teorie hromadné obsluhy 3P + 1L CS Z,ZK Z 3 6 Hampl P.   13132
B2M37ART Architektura rádiových přijímačů a vysílačů 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Kovář P.   13137

Specializace mobilní komunikace


Stránka vytvořena 23.6.2024 17:50:45, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)