Skupina předmětů - 2018_MEKPV1 - Povinně volitelné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | C | E | I | N | P | V | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty programu
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B2M17CADA CAD ve VF technice 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Škvor Z.   13117
B2M31ZASA Zpracování analogových signálů 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Hospodka J.   13131
B2M34NANA Nanoelektronika a nanotechnologie 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Voves J.   13134
B2M34VKEA Výkonová elektronika 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Hazdra P.   13134
B2M31AEDA Analýza experimentálních dat 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Rusz J.   13131
B2M31IASA Implementace analogových soustav 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Bortel R.   13131
B2M34EZSA Elektronické zabezpečovací systémy 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Husák M.   13134
B2M34ZETA Návrh zakázkové elektroniky 2P+2L CS KZ Z 3 6 Záhlava V.   13134
B2M34PIOA Planární integrovaná optika 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Prajzler V.   13134
B2M34PNIS Pokročilý návrh integrovaných systémů 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Jakovenko J.   13134

Specializace elektronika


Stránka vytvořena 23.7.2024 17:51:03, semestry: Z,L/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)