Skupina předmětů - 2020_MIBPV - Povinně volitelné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | E | F | I | M | N | O | P | S | T | V | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty programu
Min. kreditů: 32   Max. kreditů: 92   Min. předmětů: 8 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
124INBB Integrované navrhování budov 2P+1C CS Z,ZK Z 1 4 Hájek P.   11124
125EIBB Elektrotechnika a inteligentní budovy 2P CS KZ Z 1 4 Garlík B.   11125
125OZEB Obnovitelné zdroje energie 2P CS ZK L 1 4 Kabrhel M.   11125
2162113 Vytápění 2P+2C CS KZ 1 1 4 Bašta J.   12116
A5M15ES1 Elektrické světlo 1 2P+1S CS KZ Z 1 4     13115
A5M38MEB Měření v budovách 2P+1L CS KZ Z 1 4 Kašpar P.   13138
125MEC Modelování energetického chování budov 1P+1C CS KZ Z 2 4 Kabele K.   11125
125PBZB Požárně bezpečnostní zařízení 2P CS KZ L 2 4 Koubková I.   11125
2162035 Alternativní zdroje energie 2P+1C CS KZ * 2 4 Matuška T.   12116
2162019 Průmyslová vzduchotechnika 2P+1C CS KZ 2 2 4 Zmrhal V.   12116
A5M34ELE Elektronika 3P+1L CS KZ L 2 4 Laposa A.   13134
A5M38SBD Sběr a přenos dat 2P+1L CS KZ L 2 4 Mlejnek P., Novák J.   13138
125SYB Systémy budov 4P CS ZK Z 3 4 Kabele K.   11125
125TECE Technologické celky 2P CS KZ Z 3 4 Koubková I.   11125
2162700 Experimentální metody 1 0P+4L CS KZ * 3 4 Kučera M.   12116
2162064 Snižování hluku a vibrací 2P+1C CS KZ * 3 4 Kučera M.   12116
2162066 Zásobování teplem 2P+1C CS KZ 3 3 4 Matuška T.   12116
A5M13FVS Fotovoltaické systémy 2P+2L CS KZ Z 3 4 Černá L., Hrzina P.   13113
A5M13NZZ Nezávislé zdroje 3P+1L CS KZ Z 3 4 Papež V.   13113
A5M16EUE Ekonomika užití energie 3P+1C CS KZ Z 3 4 Beranovský J.   13116
A5M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy 3P+1L CS KZ Z 3 4 Husák M.   13134
A5M16FIP Finance podniku 3P+1C CS KZ L 4 4 Starý O., Vašíček J.   13116


Stránka vytvořena 29.5.2024 12:50:51, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)