Skupina předmětů - 2018_MEKEPV3 - Compulsory subjects of the programme

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | C | M | N | O | P | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the programme
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE2M17CADA CAD in HF Technique 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Škvor Z.   13117
BE2M17OPM Optical Measurements 2P+2L EN Z,ZK L 2 6 Zvánovec S.   13117
BE2M34NANA Nanoelectronics and Nanotechnology 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Voves J.   13134
BE2M17MIOA Microwave Circuits 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Polívka M.   13117
BE2M34ZETA Custom Electronics Design 2P+2L EN KZ Z 3 6 Janíček V.   13134
BE2M34PIOA Planar Integrated Optics 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Prajzler V.   13134
BE2M34NSV VLSI System Design 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Hazdra P.   13134
BE2M37MOTA Advanced areas in image and video technology 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6     13137

Specializace fotonika


Stránka vytvořena 16.6.2024 17:51:33, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)