Skupina předmětů - 2021_BKYRLAB - Povinně volitelné předměty programu - laboratoře

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty programu - laboratoře
Min. kreditů: 4   Max. kreditů: 12   Min. předmětů: 1 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B3B33LAR Laboratoře robotiky 0P+4L CS KZ L 4 4 Krsek P.   13133
B3B35LAR Laboratoře aplikované elektroniky a řízení 0P+4L CS KZ L 4 4 Hlinovský M.   13135
B3B38LPE1 Laboratoře průmyslové elektroniky 0P+4L CS KZ L 4 4 Petrucha V.   13138


Stránka vytvořena 4.2.2023 12:50:56, semestry: L/2022-3, L/2021-2, Z/2024-5, Z/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)