Skupina předmětů - 2021_BSITPVS4 - Povinně volitelné předměty - specializace Technologie internetu věcí

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
L | M | N | P
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty - specializace Technologie internetu věcí
Min. kreditů: 9   Max. kreditů: 32   Min. předmětů: 2 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B0B35LSP Logické systémy a procesory 2P+2L CS Z,ZK L 4 6 Hurák Z.   13135
B3B38LPE Laboratoře průmyslové elektroniky a senzorů 0P+4L CS KZ L 4 4 Petrucha V.   13138
B6B39PDA Principy tvorby mobilních aplikací 2P+2C   Z,ZK L 4 6 Malý I.   13139
B6B32ST2 Pokročilé síťové technologie 2P + 2C + 4D   Z,ZK Z 5 5 Boháč L.   13132
B6B34MK2 Mikrokontroléry 2P+2C CS Z,ZK Z 5 5 Janíček V.   13134
B4B38NVS Návrh vestavných systémů 2P+2L CS Z,ZK Z 5 6 Fischer J., Petrucha V.   13138

Specializace Technologie internetu věcí


Stránka vytvořena 28.3.2023 09:50:23, semestry: Z/2022-3, Z/2023-4, L/2022-3, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)