Skupina předmětů - 2018_MBIOEPPV3 - Compulsory elective subjects of the programme

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | D | I | M | N | P | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory elective subjects of the programme
Min. kreditů: 24   Max. kreditů: 24   Min. předmětů: 4 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BEAM02FPT Physics for Diagnostics and Therapy 2P+2L EN Z,ZK   1 6 Fabián V.   13102
BEAM31NPG Neurophysiology 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6     13131
BEAM02BIO Biosensors 2P+2L EN Z,ZK Z   6 Rezek B.   13102
BEAM17EMC Introduction to Electromagnetic Compatibility 2P+2L EN Z,ZK Z   6 Kořínek T.   13117
BEAM31AOL Applied optoelectronics in medicine 2P+2C EN Z,ZK L   6     13131
BEAM33NIN Neuroinformatics 2P+2C EN Z,ZK L   6 Novák D.   13133
BE0M37FAV Physiology and modeling of hearing and vision 2P+2C+4D EN Z,ZK Z   6 Vencovský V.   13137
BEAM17EPM Applications of Electromagnetic Fields in Medicine 2P+2L EN Z,ZK L 2 6     13117
BEAM31ZAS Analog Signal Processing 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Hospodka J.   13131
BE2M31DSPA Digital Signal Processing 2P+2C EN Z,ZK Z 2 6 Pollák P.   13131
BEAM36BIN Bioinformatics 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Kléma J.   13136
BE4M36MBG Molecular Biology and Genetics 3P+1C EN Z,ZK L 2 6 Pospíšek M.   13136
BE4M36SMU Symbolic Machine Learning 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Kuželka O.   13136
BEAM31ADA Adaptive signal processing 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Bortel R.   13131
BEAM31MOA Modeling and analysis of brain activity 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Hlinka J.   13131
BEAM38KLS Construction of Medical Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Holub J.   13138


Stránka vytvořena 13.7.2024 05:51:00, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)