Skupina předmětů - 2021_MKYREPV1 - Compulsory elective subjects of the programme - Group 1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
C | D | E | O | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory elective subjects of the programme - Group 1
Min. kreditů: 18   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 3 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE3M38ZDS1 Signal processing and digitization 2P+2L EN Z,ZK Z 1 6 Holub J.   13138
BE4M33SSU Statistical Machine Learning 2P+2C EN Z,ZK Z 1,3 6 Flach B.   13133
BE4M33MPV Computer Vision Methods 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Matas J.   13133
BE3M35ORR Optimal and Robust Control 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Hurák Z.   13135
BE3M38SPD1 Data acquisition and transfer 2P+2L EN Z,ZK L 2 6 Šmíd R.   13138
BE3M35OFD Estimation, Filtering and Detection 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Havlena V.   13135


Stránka vytvořena 5.12.2023 14:54:20, semestry: Z/2023-4, L/2022-3, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)