Skupina předmětů - 2016_MLAKEPV - Compulsory elective subjects of the programme

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | E | Q | R | S | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory elective subjects of the programme
Min. kreditů: 8   Max. kreditů: 40   Min. předmětů: 2 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE3M33ARO1 Autonomní robotika 2P+2L EN Z,ZK L 2 6 Zimmermann K.   13133
BE2M37SSPA Statistical Signal Processing 4P+0C EN Z,ZK L 2 6     13137
BE9M38VBM Videometry and Contactless Measurement 2P+2L EN Z,ZK L 2 4     13138
BE1M13JAS1 Quality and Reliability 2P+2C EN Z,ZK Z,L 2,3 6 Mach P.   13113
BE9M35OFD Estimation, Filtering and Detection 2P+2C EN Z,ZK Z 3 4 Havlena V.   13135
AE0M37RLP Air traffic control 2+2c EN Z,ZK Z 3 4     13137
BE2M37RNVA Radio Navigation 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Kovář P.   13137
BE9M38EML Experimental Methods in Aeronautics 3P+1L EN KZ Z 3 4     13138


Stránka vytvořena 14.7.2024 17:50:39, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)