Skupina předmětů - 2021_BSITPVS1 - Povinně volitelné předměty - specializace Enterprise Systémy

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty - specializace Enterprise Systémy
Min. kreditů: 9   Max. kreditů: 21   Min. předmětů: 2 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B6B39PDA Principy tvorby mobilních aplikací 2P+2C   Z,ZK L 4 6 Malý I.   13139
B0B39SPS Správa počítačových sítí 2P+2C+3D CS KZ L 4 5 Kubr J.   13139
B2M32PST Pokročilé síťové technologie 2P + 2C + 4D CS Z,ZK Z 5 6 Boháč L.   13132
B6B32UOP Unixové operační systémy 2P + 2C + 2D CS KZ Z 5 4 Troller P.   13132

Specializace Enterprise Systémy


Stránka vytvořena 19.5.2024 07:50:36, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)